Việt
Ngoại tệ VND
Exhibition Vietnam International Packaging & Printing Industry Exhibition 29 thá - 1 thá 2019 Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh   Main.all.biz
all.biz Triển lãm Việt Nam Vietnam International Packaging & Printing Industry Exhibition

Vietnam International Packaging & Printing Industry Exhibition

Ngày: 29-tháng tám - 01-tháng chín 2019
 Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh

Thống kê 2011 year

počet účastníků:220
celková plocha:8500 m2
návštěvníci:11500
Nước:17
Phù hợp với các điều khoản sử dụng ALLBIZ không chịu trách nhiệm về những thay đổi trong điều kiện của sự kiện. Để biết thông tin chính xác hơn về sự kiện này, xin bạn vui lòng liên hệ với ban tổ chức.

If you are interested in such produce as In ấn sao chép, Thương mại và kho tàng, Đồ đựng và bao bì visit international exhibition Vietnam International Packaging & Printing Industry Exhibition. This is exactly what you need!

Vietnam International Packaging & Printing Industry Exhibition will take place at the exhibition centre SECC - Saigon Exhibition and Convention Center, TP. Hồ Chí Minh city, Việt Nam, in 29-tháng tám - 01-tháng chín 2019. The exhibition is organized by the Chan Chao International company that does its best to make the exhibition to become effective instrument of business promotion for both exhibitors and visitors.

Compare0
ClearMục đã chọn: 0