Việt
Ngoại tệ VND
 túi nhựa polyethylene in Việt Nam - Product catalog, buy wholesale and retail at https://all.biz/vn-vi/
Những Bộ Lọc
×

Giá, VND

 – 

Sản xuất tại

Mầu sắc

  • 1
  • 1
Open all ↑

 túi nhựa polyethylene in Việt Nam

Đã Tìm Thấy: 19 products
Có sẵn
Vietnam Packaging Production & Import Export JSC
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
23886.3 VND
Có sẵn
Vietnam Packaging Production & Import Export JSC
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Có sẵn
Vietnam Packaging Production & Import Export JSC
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Có sẵn
Vietnam Packaging Production & Import Export JSC
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Có sẵn
Vietnam Packaging Production & Import Export JSC
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Có sẵn
Vietnam Packaging Production & Import Export JSC
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
2 VND
Có sẵn
Vietnam Packaging Production & Import Export JSC
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Có sẵn
Vietnam Packaging Production & Import Export JSC
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Có sẵn
Bac Hai Industry Co, Ltd
Việt Nam, Hải Dương  
Compare
1200 VND
Có sẵn
Vietnam Plastic Bag JSC
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
1600 VND
Có sẵn
Vietnam Plastic Bag JSC
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
1700 VND
Có sẵn
Vietnam Plastic Bag JSC
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
1200 VND
Có sẵn
Vietnam Plastic Bag JSC
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Có sẵn
Bitahaco, JSC
Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh  
Compare
Có sẵn
Bitahaco, JSC
Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh  
Compare
Có sẵn
Bitahaco, JSC
Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh  
Compare
1200 VND
Có sẵn
Vietnam Plastic Bag JSC
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Có sẵn
Vietnam Plastic Bag JSC
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Có sẵn
THINH PHAT COMPANY LIMITED
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Compare0
ClearMục đã chọn: 0