Việt
Ngoại tệ VND
 trái cây tổng hợp in Việt Nam - Product catalog, buy wholesale and retail at https://all.biz/vn-vi/
Những Bộ Lọc
×

Giá, VND

 – 

Thương hiệu

  • 1

Sản xuất tại

Loại trái cây

Open all ↑

 trái cây tổng hợp in Việt Nam

Đã Tìm Thấy: 59 products
Dried logan
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
280308.4 VND  thứ tự từ 1000 kg
Có sẵn
Hang Xanh Company Limited
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Fresh Mangosteen
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
35038.55 VND  thứ tự từ 1000 kg
Có sẵn
Hang Xanh Company Limited
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Fresh Longan
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
30366743.37 VND  thứ tự từ 10 t
Có sẵn
Hang Xanh Company Limited
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
FRESH DRAGON FRUIT
Wholesale and retail
Có sẵn
Tmt Food Corp
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
DRAGON FRUIT HIGH QUALITY FROM VIETNAM
Wholesale and retail
18687.23 VND
Giá bán buôn
18220.05 VND  (từ 2 kg)
Có sẵn
TMT FOODS IMPORT EXPORT J.S.C
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
DRAGON FRUIT COMPETITIVE PRICE WHATSAPP
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
18687226.69 VND  thứ tự từ 20 t
Có sẵn
NGHI SON AQUATIC PRODUCT EXIM CO., LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Fresh Dragon Fruit
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
21023.13 VND  thứ tự từ 10 kg
Có sẵn
Nghi Son Foods Group
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Passion fruit
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
1.2 VND  thứ tự từ 3 kg
Có sẵn
HSCB Joint Stock Company
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Fresh Red Flesh Dragon Fruit in Vietnam
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
700 VND  thứ tự từ 10 t
Có sẵn
Nghi Son Aquatic Product Exim CO., LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
The Most Stable Output Fresh Dragon Fruit From
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
16351323.35 VND  thứ tự từ 9 t
Có sẵn
TMT Foods
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Có sẵn
TMT Foods
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Có sẵn
TMT Foods
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Có sẵn
Nghi Son Foods Group
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
HX Export company
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
CÔNG TY TNHH SINH NÔNG
Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh  
Compare
Có sẵn
HX Export company
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
HX Export company
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Aloe vera
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
1.2 VND  thứ tự từ 3 kg
Có sẵn
HSCB Joint Stock Company
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
HX Export company
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
HX Export company
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
HX Export company
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
HX Export company
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
HX Export company
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
HX Export company
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
80 VND
Có sẵn
Công ty cổ phần Đông Dương
Việt Nam, Điện Biên  
Compare
Có sẵn
HX Export company
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
HX Export company
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
CÔNG TY TNHH SINH NÔNG
Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh  
Compare
Có sẵn
HX Export company
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
trước đây123tiếp theo
Compare0
ClearMục đã chọn: 0