Việt
Ngoại tệ VND
Exhibition Secutech Vietnam 16 - 18 tháng tám 2019 Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh   Main.all.biz

Secutech Vietnam

Ngày: 16-18 tháng tám 2019
 Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh

Thống kê 0 year

počet účastníků:103
návštěvníci:4161
Nước:14
Phù hợp với các điều khoản sử dụng ALLBIZ không chịu trách nhiệm về những thay đổi trong điều kiện của sự kiện. Để biết thông tin chính xác hơn về sự kiện này, xin bạn vui lòng liên hệ với ban tổ chức.

If you are interested in such produce as An toàn và bảo vệ visit international exhibition Secutech Vietnam. This is exactly what you need!

Secutech Vietnam will take place at the exhibition centre SECC - Saigon Exhibition and Convention Center, TP. Hồ Chí Minh city, Việt Nam, in 16-18 tháng tám 2019. The exhibition is organized by the Messe Frankfurt GmbH company that does its best to make the exhibition to become effective instrument of business promotion for both exhibitors and visitors.

Compare0
ClearMục đã chọn: 0