Việt
Ngoại tệ VND
SECC - Saigon Exhibition and Convention Center Trung tâm triển lãm tại Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh   | Triển lãm tại SECC - Saigon Exhibition and Convention Center cho năm 2019 | Main.all.biz
all.biz Triển lãm Việt Nam Trung tâm Triển lãm SECC - Saigon Exhibition and Convention Center

SECC - Saigon Exhibition and Convention Center

 Việt Nam, 799 Nguyen Van Linh, Tan Phu Ward, Dist 7

Triển lãmTrung tâm triển lãm "SECC - Saigon Exhibition and Convention Center"

Plastics & Rubber Vietnam
 Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
Ngày: 20-22 thá 2019

ProPak Vietnam
 Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
Ngày: 20-22 thá 2019

Food & Hotel Vietnam
 Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
Ngày: 24-26 thá 2019

Danh mục đầy đủ
Compare0
ClearMục đã chọn: 0