Việt
Ngoại tệ VND
Exhibition Plastics & Rubber Vietnam 20 - 22 tháng ba 2020 Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh   Main.all.biz
all.biz Triển lãm Việt Nam Plastics & Rubber Vietnam

Plastics & Rubber Vietnam

Ngày: 20-22 tháng ba 2020
 Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh

Thống kê 2012 year

počet účastníků:145
návštěvníci:7481
Nước:34
Phù hợp với các điều khoản sử dụng ALLBIZ không chịu trách nhiệm về những thay đổi trong điều kiện của sự kiện. Để biết thông tin chính xác hơn về sự kiện này, xin bạn vui lòng liên hệ với ban tổ chức.

If you are interested in such produce as Cao su và nhựa visit international exhibition Plastics & Rubber Vietnam. This is exactly what you need!

Plastics & Rubber Vietnam will take place at the exhibition centre SECC - Saigon Exhibition and Convention Center, TP. Hồ Chí Minh city, Việt Nam, in 20-22 tháng ba 2020. The exhibition is organized by the Bangkok Exhibition Services Ltd. company that does its best to make the exhibition to become effective instrument of business promotion for both exhibitors and visitors.

Compare0
ClearMục đã chọn: 0