Việt
Ngoại tệ VND
Exhibition NEPCON 11 - 13 tháng mười 2019 Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh   Main.all.biz

NEPCON

Ngày: 11-13 tháng mười 2019
 Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
Phù hợp với các điều khoản sử dụng ALLBIZ không chịu trách nhiệm về những thay đổi trong điều kiện của sự kiện. Để biết thông tin chính xác hơn về sự kiện này, xin bạn vui lòng liên hệ với ban tổ chức.

If you are interested in such produce as Thiết bị và kỹ thuật tự đông, Điện tử visit international exhibition NEPCON. This is exactly what you need!

NEPCON will take place at the exhibition centre SECC - Saigon Exhibition and Convention Center, TP. Hồ Chí Minh city, Việt Nam, in 11-13 tháng mười 2019. The exhibition is organized by the Reed Travel Exhibitions company that does its best to make the exhibition to become effective instrument of business promotion for both exhibitors and visitors.

Compare0
ClearMục đã chọn: 0