Việt
Ngoại tệ VND
Exhibition Mining Vietnam 18 - 20 tháng tư 2019 Việt Nam, Hà Nội   Main.all.biz

Mining Vietnam

Ngày: 18-20 tháng tư 2019
 Việt Nam, Hà Nội
Phù hợp với các điều khoản sử dụng ALLBIZ không chịu trách nhiệm về những thay đổi trong điều kiện của sự kiện. Để biết thông tin chính xác hơn về sự kiện này, xin bạn vui lòng liên hệ với ban tổ chức.

If you are interested in such produce as Công nghiệp, Năng lượng và khai thác mỏ visit international exhibition Mining Vietnam. This is exactly what you need!

Mining Vietnam will take place at the exhibition centre Hanoi International Center for Exhibition (I.C.E.), Hà Nội city, Việt Nam, in 18-20 tháng tư 2019. The exhibition is organized by the Allworld Exhibitions company that does its best to make the exhibition to become effective instrument of business promotion for both exhibitors and visitors.

Compare0
ClearMục đã chọn: 0