Việt
Ngoại tệ VND
Exhibition Medipharm EXPO VIETNAM 2 - 4 tháng tám 2019 Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh   Main.all.biz

Medipharm EXPO VIETNAM

Ngày: 02-04 tháng tám 2019
 Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh

Thống kê 2012 year

počet účastníků:246
návštěvníci:14866
Nước:24
Phù hợp với các điều khoản sử dụng ALLBIZ không chịu trách nhiệm về những thay đổi trong điều kiện của sự kiện. Để biết thông tin chính xác hơn về sự kiện này, xin bạn vui lòng liên hệ với ban tổ chức.

If you are interested in such produce as Dịch vụ y tế, Dược phẩm, Máy móc y tế, Sức khỏe và vẻ đẹp visit international exhibition Medipharm EXPO VIETNAM. This is exactly what you need!

Medipharm EXPO VIETNAM will take place at the exhibition centre , TP. Hồ Chí Minh city, Việt Nam, in 02-04 tháng tám 2019. The exhibition is organized by the company that does its best to make the exhibition to become effective instrument of business promotion for both exhibitors and visitors.

Compare0
ClearMục đã chọn: 0