Việt
Ngoại tệ VND
Exhibition ITE HCMC 6 - 8 tháng chín 2019 Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh   Main.all.biz

ITE HCMC

Ngày: 06-08 tháng chín 2019
 Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh

Thống kê 0 year

celková plocha:5000 m2
návštěvníci:18000
Nước:50
Phù hợp với các điều khoản sử dụng ALLBIZ không chịu trách nhiệm về những thay đổi trong điều kiện của sự kiện. Để biết thông tin chính xác hơn về sự kiện này, xin bạn vui lòng liên hệ với ban tổ chức.

If you are interested in such produce as Dịch vụ du lịch visit international exhibition ITE HCMC. This is exactly what you need!

ITE HCMC will take place at the exhibition centre SECC - Saigon Exhibition and Convention Center, TP. Hồ Chí Minh city, Việt Nam, in 06-08 tháng chín 2019. The exhibition is organized by the Informa Exhibitions company that does its best to make the exhibition to become effective instrument of business promotion for both exhibitors and visitors.

Compare0
ClearMục đã chọn: 0