Việt
Ngoại tệ VND
Exhibition International Woodworking Industry Fair 18 - 21 tháng chín 2019 Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh   Main.all.biz
all.biz Triển lãm Việt Nam International Woodworking Industry Fair

International Woodworking Industry Fair

Ngày: 18-21 tháng chín 2019
 Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh

Thống kê 2011 year

počet účastníků:260
celková plocha:12500 m2
návštěvníci:10062
Nước:19
Phù hợp với các điều khoản sử dụng ALLBIZ không chịu trách nhiệm về những thay đổi trong điều kiện của sự kiện. Để biết thông tin chính xác hơn về sự kiện này, xin bạn vui lòng liên hệ với ban tổ chức.

If you are interested in such produce as Cây cối, gỗ cưa, Dụng cụ, Kim loại và kim loại cán visit international exhibition International Woodworking Industry Fair. This is exactly what you need!

International Woodworking Industry Fair will take place at the exhibition centre SECC - Saigon Exhibition and Convention Center, TP. Hồ Chí Minh city, Việt Nam, in 18-21 tháng chín 2019. The exhibition is organized by the Chan Chao International company that does its best to make the exhibition to become effective instrument of business promotion for both exhibitors and visitors.

Compare0
ClearMục đã chọn: 0