Việt
Ngoại tệ VND
hạt điều in Việt Nam - Product catalog, buy wholesale and retail at https://all.biz/vn-vi/
Những Bộ Lọc
×

Giá, VND

 – 

Thương hiệu

  • 1
  • 1

Sản xuất tại

Giao hàng tận nơi từ các quốc gia

hạt điều in Việt Nam

Đã Tìm Thấy: 124 products
Hạt điều "SnackLandia" trong vỏ hành
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
204523.81 VND  thứ tự từ 100 kg
Có sẵn
Radogost, OOO
Delivery in Việt Nam from Nga
Compare
Hạt điều
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
88778.48 VND  thứ tự từ 20 c
Có sẵn
Sulejmanov R. S., IP
Delivery in Việt Nam from Nga
Compare
Hạt điều từ КАНТ
Hạt điều
Only wholesale
Có sẵn
KANT, OOO
Delivery in Việt Nam from Nga
Compare
Hạt điều Nhân
Wholesale and retail
584.9 VND
Giá bán buôn
389.94 VND  (từ 5 t)
Có sẵn
Ets Ewen International
Delivery in Việt Nam from Cameroon
Compare
Hạt điều "SnackLandia" với muối biển,
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
204523.81 VND  thứ tự từ 100 kg
Có sẵn
Radogost, OOO
Delivery in Việt Nam from Nga
Compare
Hạt điều "SnackLandia" trong vỏ hành
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
204523.81 VND  thứ tự từ 100 kg
Có sẵn
Radogost, OOO
Delivery in Việt Nam from Nga
Compare
Có sẵn
SUNRISE IEP CO .,LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Cashew Nuts WW450 W180/ W320/ W240/ LP/ SP good
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
108917.64 VND  thứ tự từ 15000 kg
Có sẵn
SAVI CO., Ltd
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
VIETNAM CASHEW NUT TOP QUALITY WW240 WW320 WW450
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
195144.1 VND  thứ tự từ 15000 kg
Có sẵn
SAVI CO., Ltd
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Cashew Nut Kernel - size W450 - origin Vietnam -
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
147492.63 VND  thứ tự từ 15000 kg
Có sẵn
SAVI CO., Ltd
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
VNNUTFACTORY1
Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh  
Compare
Có sẵn
VNNUTFACTORY1
Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh  
Compare
Có sẵn
AGRIFOOD PACIFIC COMPANY
Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh  
Compare
Có sẵn
VNNUTFACTORY1
Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh  
Compare
Có sẵn
VNNUTFACTORY1
Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh  
Compare
Có sẵn
Natufoodvn
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
Hoa Phu Import Export Joint Stock Company
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Có sẵn
Natufoodvn
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Cashew Nuts WW450 W180/ W320/ W240/ LP/ SP good
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
154299.99 VND  thứ tự từ 15000 kg
Có sẵn
SAVI CO., Ltd
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
CASHEW NUT W320
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
136147045.81 VND  thứ tự từ 15 t
Có sẵn
NGO HOANG THU CASHEW NUTS FACTORY
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
Natufoodvn
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
Pacific Production Company
Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh  
Compare
ROASTED CASHEW NUT W320
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
181529394.42 VND  thứ tự từ 9000 t
Có sẵn
NGO HOANG THU CASHEW NUTS FACTORY
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
CASHEW NUT W240
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
147492632.96 VND  thứ tự từ 9000 t
Có sẵn
NGO HOANG THU CASHEW NUTS FACTORY
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
Fococev Foodstuff and Investment Company Limited
Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh  
Compare
Có sẵn
Natufoodvn
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
ROASTED CASHEW NUT W240
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
181529394.42 VND  thứ tự từ 9000 t
Có sẵn
NGO HOANG THU CASHEW NUTS FACTORY
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
CASHEW NUT W450
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
158838220.11 VND  thứ tự từ 15 t
Có sẵn
NGO HOANG THU CASHEW NUTS FACTORY
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
VNNUTFACTORY1
Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh  
Compare
trước đây12345tiếp theo
Compare0
ClearMục đã chọn: 0