Việt
Ngoại tệ VND
Exhibition Food & Hotel Vietnam 24 - 26 tháng tư 2019 Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh   Main.all.biz

Food & Hotel Vietnam

Ngày: 24-26 tháng tư 2019
 Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh

Thống kê 2011 year

počet účastníků:374
celková plocha:8880 m2
návštěvníci:9860
Nước:30
Phù hợp với các điều khoản sử dụng ALLBIZ không chịu trách nhiệm về những thay đổi trong điều kiện của sự kiện. Để biết thông tin chính xác hơn về sự kiện này, xin bạn vui lòng liên hệ với ban tổ chức.

If you are interested in such produce as Dịch vụ du lịch, Thiết bị phục vụ, Thực phẩm và đồ uống, Đồ nội thất và nội thất visit international exhibition Food & Hotel Vietnam. This is exactly what you need!

Food & Hotel Vietnam will take place at the exhibition centre SECC - Saigon Exhibition and Convention Center, TP. Hồ Chí Minh city, Việt Nam, in 24-26 tháng tư 2019. The exhibition is organized by the Singapore Exhibition Services Pte. Ltd. company that does its best to make the exhibition to become effective instrument of business promotion for both exhibitors and visitors.

Compare0
ClearMục đã chọn: 0