Việt
Ngoại tệ VND
Exhibitions in the Việt Nam. Calendar of exhibitions in tháng sáu 2019. Fairs and conferences at Main.all.biz
all.biz Triển lãm Việt Nam Triển lãm tháng sáu 2019

Triển lãm tháng sáu 2019

Phù hợp với các điều khoản sử dụng ALLBIZ không chịu trách nhiệm về những thay đổi trong điều kiện của sự kiện. Để biết thông tin chính xác hơn về sự kiện này, xin bạn vui lòng liên hệ với ban tổ chức.
Vietnam International Machine Tool & Automation
vn Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
06-08 thá 2019

Compare0
ClearMục đã chọn: 0