Việt
Ngoại tệ VND
Exhibitions in the Việt Nam. Calendar of exhibitions in 2021. Fairs and conferences at Main.all.biz

Triển lãm

Phù hợp với các điều khoản sử dụng ALLBIZ không chịu trách nhiệm về những thay đổi trong điều kiện của sự kiện. Để biết thông tin chính xác hơn về sự kiện này, xin bạn vui lòng liên hệ với ban tổ chức.
Plastics & Rubber Vietnam
vn Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
20-22 thá 2021

ProPak Vietnam
vn Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
20-22 thá 2021

Vietnam Expo
vn Việt Nam, Hà Nội
11-14 thá 2021

Mining Vietnam
vn Việt Nam, Hà Nội
18-20 thá 2021

Food & Hotel Vietnam
vn Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
24-26 thá 2021

Vietnam International Machine Tool & Automation
vn Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
06-08 thá 2021

SHOES & LEATHER EXHIBITION - VIETNAM
vn Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
11-13 thá 2021

IFLE - VIETNAM
vn Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
11-13 thá 2021

Medipharm EXPO VIETNAM
vn Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
02-04 thá 2021

Secutech Vietnam
vn Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
16-18 thá 2021

Vietnam International Packaging & Printing Industry Exhibition
vn Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
29-thá - 01-thá 2021

Vietnam International Food Processing and Pharmaceutical Industry
vn Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
29-thá - 01-thá 2021

ITE HCMC
vn Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
06-08 thá 2021

Electric Vietnam
vn Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
12-14 thá 2021

International Woodworking Industry Fair
vn Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
18-21 thá 2021

Vietnam International Plastics & Rubber Industry Exhibition
vn Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
04-07 thá 2021

METALEX
vn Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
11-13 thá 2021

NEPCON
vn Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
11-13 thá 2021

MTA Hanoi
vn Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
16-18 thá 2021

EXPO-RUSSIA VIETNAM 2019
vn Việt Nam, Hà Nội
13-15 thá 2021

Compare0
ClearMục đã chọn: 0