Việt
Ngoại tệ VND
Exhibition Electric Vietnam 12 - 14 tháng chín 2019 Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh   Main.all.biz

Electric Vietnam

Ngày: 12-14 tháng chín 2019
 Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh

Thống kê 2012 year

počet účastníků:248
celková plocha:6500 m2
návštěvníci:4405
Nước:22
Phù hợp với các điều khoản sử dụng ALLBIZ không chịu trách nhiệm về những thay đổi trong điều kiện của sự kiện. Để biết thông tin chính xác hơn về sự kiện này, xin bạn vui lòng liên hệ với ban tổ chức.

If you are interested in such produce as Công nghiệp, Kỹ thuật điện, Máy móc xây dựng, Thiết bị và kỹ thuật tự đông visit international exhibition Electric Vietnam. This is exactly what you need!

Electric Vietnam will take place at the exhibition centre SECC - Saigon Exhibition and Convention Center, TP. Hồ Chí Minh city, Việt Nam, in 12-14 tháng chín 2019. The exhibition is organized by the Allworld Exhibitions company that does its best to make the exhibition to become effective instrument of business promotion for both exhibitors and visitors.

Compare0
ClearMục đã chọn: 0