Việt Nam
chuối in Việt Nam - Product catalog, buy wholesale and retail at https://all.biz/vn-vi/
Việt
Ngoại tệ VND
chuối in Việt Nam - Product catalog, buy wholesale and retail at https://all.biz/vn-vi/

chuối in Việt Nam

Đã Tìm Thấy: 35 products

Fresh Cavendish Banana From Vietnam

Có sẵn
+841 
Hiển thị số điện thoại
Nghi Son Foods Group
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

Fresh Cavendish Banana

Fresh Cavendish Banana
Wholesale and retail
Có sẵn
+841 
Hiển thị số điện thoại
Nghi Son Foods Group
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

Fresh Cavendish Banana

Có sẵn
+841 
Hiển thị số điện thoại
Nghi Son Foods Group
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

Fresh Cavendish Banana

Fresh Cavendish Banana
Wholesale and retail
Có sẵn
+843 
Hiển thị số điện thoại
Tmt Food Corp
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

FRESH CAVENDISH BANANA FROM VIETNAM

FRESH CAVENDISH BANANA FROM VIETNAM
Wholesale and retail
18608.75 VND
Giá bán buôn
16282.66 VND  (từ 2 kg)
Có sẵn
+842 
Hiển thị số điện thoại
TMT FOODS IMPORT EXPORT J.S.C
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

CAVENDISH BANANA

Có sẵn
+844 
Hiển thị số điện thoại
NGHI SON AQUATIC PRODUCT EXIM CO., LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

Chuối tươi giá tốt nhất

Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

Chuối tươi chất lượng cao

Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

Chuối tươi Việt Nam chất lượng cao giá cả hợp lý

Chuối tươi Việt Nam chất lượng cao giá cả hợp lý
Wholesale and retail
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

HIGH QUALITY BANANA FROM VIETNAM

Có sẵn
+844 
Hiển thị số điện thoại
NGHI SON AQUATIC PRODUCT EXIM CO., LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

Cavendish Banana (FRESH GREEN CAVENDISH BANANA)

Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
BAMBOO INTERNATIONAL JSC
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

Chuối tươi chất lượng cao Việt Nam

Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

High Quality Fresh Cavendish Banana

High Quality Fresh Cavendish Banana
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
20026297.82 VND  thứ tự từ 10 t
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
Nghi Son Foods Group
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

Chuối tươi chất lượng cao Việt Nam giá cả hợp lý

Chuối tươi chất lượng cao Việt Nam giá cả hợp lý
Wholesale and retail
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

Chuối tươi chất lượng cao giá cả hợp lý Việt Nam

Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

Chuối(High Quality Fresh Cavendish Banana)

Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

Cavendish Banana

Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
BAMBOO INTERNATIONAL JSC
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

Bán buôn chuối chất lượng cao giá cả hợp lý Việt Nam

Bán buôn chuối chất lượng cao giá cả hợp lý Việt
Wholesale and retail
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

Chuối tươi chất lượng cao Việt Nam giá cả tốt

Chuối tươi chất lượng cao Việt Nam giá cả tốt
Wholesale and retail
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

High Quality Fresh Cavendish Banana

High Quality Fresh Cavendish Banana
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
17678314.53 VND  thứ tự từ 10 t
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
Nghi Son Foods Group
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

Chuối tươi giá tốt nhất

Theo lệnh, 10 ngày
+849 
Hiển thị số điện thoại
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

Chuối tươi chất lượng cao giá bán tốt nhất

Theo lệnh, 10 ngày
+849 
Hiển thị số điện thoại
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

Chuối tươi chất lượng cao Việt Nam

Theo lệnh, 10 ngày
+849 
Hiển thị số điện thoại
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

Chuối tươi chất lượng cao giá tốt nhất

Theo lệnh, 10 ngày
+849 
Hiển thị số điện thoại
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

Chuối tươi chất lượng cao Việt Nam

Theo lệnh, 10 ngày
+849 
Hiển thị số điện thoại
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

Chuối tươi chất lượng cao giá tốt nhất

Theo lệnh, 10 ngày
+849 
Hiển thị số điện thoại
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

Chuối tươi chất lượng cao Việt Nam

Theo lệnh, 10 ngày
+849 
Hiển thị số điện thoại
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

Fresh Cavendish Banana in Vietnam High Quality

Fresh Cavendish Banana in Vietnam High Quality
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
700 VND  thứ tự từ 10 t
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
Nghi Son Aquatic Product Exim CO., LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

Fresh Cavendish Banana from Vietnam Supplier in Bulk

Fresh Cavendish Banana from Vietnam Supplier in
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
600 VND  thứ tự từ 10 t
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
Nghi Son Aquatic Product Exim CO., LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

Fresh Cavendish Banana for Sale in Vietnam

Fresh Cavendish Banana for Sale in Vietnam
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
600 VND  thứ tự từ 10 t
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
Nghi Son Aquatic Product Exim CO., LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare

Fresh Cavendish Banana Exporter High Quality

Fresh Cavendish Banana Exporter High Quality
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
600 VND  thứ tự từ 10 t
Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
Nghi Son Aquatic Product Exim CO., LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
trước đây12tiếp theo
trong
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
Dòng bắt buộc không được điền
Dòng điền không đúng
Dòng điền không đúng
Compare0
ClearMục đã chọn: 0