Việt
Ngoại tệ VND
chuối in Việt Nam - Product catalog, buy wholesale and retail at https://all.biz/vn-vi/
Những Bộ Lọc
×

Giá, VND

 – 

Sản xuất tại

Giao hàng tận nơi từ các quốc gia

Open all ↑

chuối in Việt Nam

Đã Tìm Thấy: 42 products
Chuối từ Mary Ann Tradings
Chuối
Wholesale and retail
8505468.3 VND
Giá bán buôn
7290401.4 VND  (từ 20 t)
Có sẵn
M.M Consultancy
Delivery in Việt Nam from Philippines
(8 reviews)
Compare
Chuối từ Mary Ann Tradings
Chuối
Wholesale and retail
8505468.3 VND
Giá bán buôn
7290401.4 VND  (từ 20 t)
Có sẵn
M.M Consultancy
Delivery in Việt Nam from Philippines
(8 reviews)
Compare
Chuối từ Mary Ann Tradings
Chuối
Wholesale and retail
8505468.3 VND
Giá bán buôn
7290401.4 VND  (từ 20 t)
Có sẵn
M.M Consultancy
Delivery in Việt Nam from Philippines
(8 reviews)
Compare
Chuối từ Mary Ann Tradings
Chuối
Wholesale and retail
8505468.3 VND
Giá bán buôn
7290401.4 VND  (từ 20 t)
Có sẵn
M.M Consultancy
Delivery in Việt Nam from Philippines
(8 reviews)
Compare
Fresh Cavendish Banana in Vietnam High Quality
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
700 VND  thứ tự từ 10 t
Có sẵn
Nghi Son Aquatic Product Exim CO., LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Có sẵn
Nghi Son Foods Group
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
NGHI SON AQUATIC PRODUCT EXIM CO., LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Có sẵn
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Fresh Cavendish Banana
Wholesale and retail
Có sẵn
Nghi Son Foods Group
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
Nghi Son Foods Group
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Fresh Cavendish Banana from Vietnam Supplier in
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
600 VND  thứ tự từ 10 t
Có sẵn
Nghi Son Aquatic Product Exim CO., LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
FROZEN BANANA
Wholesale and retail
2000 VND
Có sẵn
Nam Van Long
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Chuối tươi Việt Nam chất lượng cao giá cả hợp lý
Wholesale and retail
Có sẵn
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Fresh Cavendish Banana for Sale in Vietnam
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
600 VND  thứ tự từ 10 t
Có sẵn
Nghi Son Aquatic Product Exim CO., LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Có sẵn
NGHI SON AQUATIC PRODUCT EXIM CO., LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Best Price Cavendish Banana Ready To Export
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
17010936.61 VND  thứ tự từ 10 t
Có sẵn
TMT Foods
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Fresh Cavendish Banana
Wholesale and retail
Có sẵn
Tmt Food Corp
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Có sẵn
BAMBOO INTERNATIONAL JSC
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Fresh Cavendish Banana Exporter High Quality
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
600 VND  thứ tự từ 10 t
Có sẵn
Nghi Son Aquatic Product Exim CO., LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Có sẵn
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
High Quality Fresh Cavendish Banana
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
20145967.2 VND  thứ tự từ 10 t
Có sẵn
TMT Foods
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
CAVENDISH BANANA
Wholesale and retail
10000 VND
Có sẵn
Mia NS
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Chuối tươi chất lượng cao Việt Nam giá cả hợp lý
Wholesale and retail
Có sẵn
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Có sẵn
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
FRESH CAVENDISH BANANA FROM VIETNAM
Wholesale and retail
19441.07 VND
Giá bán buôn
17010.94 VND  (từ 2 kg)
Có sẵn
TMT FOODS IMPORT EXPORT J.S.C
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Có sẵn
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Có sẵn
BAMBOO INTERNATIONAL JSC
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Bán buôn chuối chất lượng cao giá cả hợp lý Việt
Wholesale and retail
Có sẵn
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
trước đây12tiếp theo
Compare0
ClearMục đã chọn: 0