Việt
Ngoại tệ VND
chanh leo (passiflora edulis) in Việt Nam - Product catalog, buy wholesale and retail at https://all.biz/vn-vi/
Những Bộ Lọc
×

Giá, VND

 – 

Sản xuất tại

Open all ↑

chanh leo (passiflora edulis) in Việt Nam

Đã Tìm Thấy: 13 products
Passion Fruit
Wholesale and retail
39 VND
Giá bán buôn
29 VND  (từ 1000 kg)
Có sẵn
NamVanLong
Việt Nam, Bình Định  
Compare
Có sẵn
NGHI SON AQUATIC PRODUCT EXIM CO., LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Fresh Passion Fruit in Vietnam High Quality
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
700 VND  thứ tự từ 10 t
Có sẵn
Nghi Son Aquatic Product Exim CO., LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Có sẵn
NGHI SON AQUATIC PRODUCT EXIM CO., LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Có sẵn
TMT Foods
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Fresh Passion Fruit from Vietnam Supplier in Bulk
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
700 VND  thứ tự từ 10 t
Có sẵn
Nghi Son Aquatic Product Exim CO., LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Passion Fruit With High Quality From Vietnam
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
22909.51 VND  thứ tự từ 2 t
Có sẵn
KIM MINH INTERNATIONAL
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
2 VND
Có sẵn
Indochina Fruit company
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
PASSION  FRUIT CONCENTRATE
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
2693122.45 VND  thứ tự từ 10 t
Có sẵn
TMT Foods
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Fresh Passion Fruit for Sale in Vietnam
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
700 VND  thứ tự từ 10 t
Có sẵn
Nghi Son Aquatic Product Exim CO., LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Có sẵn
HX Export company
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
Fresh Fruits Corporation
Việt Nam, Cần Thơ  
Compare
Wholesale Dried vegetable and fruit vacuum pack
Only wholesale
Theo lệnh, 10 ngày
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Compare0
ClearMục đã chọn: 0