Việt
Ngoại tệ VND
bưởi nhỏ citrus maxima in Việt Nam - Product catalog, buy wholesale and retail at https://all.biz/vn-vi/
Những Bộ Lọc
×

Giá, VND

 – 

Sản xuất tại

Mầu sắc

  • 1

Loại bao bì để đựng trái cây và rau tươi

  • 1
  • 1
Open all ↑

bưởi nhỏ citrus maxima in Việt Nam

Đã Tìm Thấy: 34 products
Frozen Jackfruit
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
24236550.14 VND  thứ tự từ 5 t
Có sẵn
Nam Van Long
Việt Nam, Bình Định  
Compare
COCONUT POWDER
Wholesale and retail
từ  280 VND
Giá bán buôn
260 VND  (từ 150000 kg)
Có sẵn
NamVanLong
Việt Nam, Bình Định  
Compare
Có sẵn
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Fresh Red-Flesh Dragon Fruit from Vietnam Supplier
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
700 VND  thứ tự từ 10 t
Có sẵn
Nghi Son Aquatic Product Exim CO., LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Large Quantity Of Dragon Fruit Ready To Export
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
16965585.1 VND  thứ tự từ 9 t
Có sẵn
TMT Foods
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
HIGHEST QUALITY FRESH CAVENDISH BANANA
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
21812895.13 VND  thứ tự từ 10 t
Có sẵn
TMT Foods
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Best Taste Dragon Fruit From Vietnam
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
16965585.1 VND  thứ tự từ 9 t
Có sẵn
TMT Foods
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
HIGH QUALITY FRESH CAVENDISH BANANA FROM VIETNAM
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
16965585.1 VND  thứ tự từ 10 t
Có sẵn
TMT Foods
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Fresh Dried Dragon Fruit Slices in Vietnam High
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
1000 VND  thứ tự từ 10 t
Có sẵn
Nghi Son Aquatic Product Exim CO., LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Fresh Dragon Fruit Exporter in Vietnam
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
600 VND  thứ tự từ 10 t
Có sẵn
Nghi Son Aquatic Product Exim CO., LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Frozen Soursop
Wholesale and retail
72709.65 VND
Giá bán buôn
60591.38 VND  (từ 2000 kg)
Có sẵn
Nam Van Long
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Fresh Red Dragon Fruit for Sale in Vietnam
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
700 VND  thứ tự từ 10 t
Có sẵn
Nghi Son Aquatic Product Exim CO., LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Fresh White-Flesh Dragon Fruit from Vietnam
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
700 VND  thứ tự từ 10 t
Có sẵn
Nghi Son Aquatic Product Exim CO., LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Có sẵn
Long Vinh Phat Co., Company
Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh  
Compare
Có sẵn
The House Of Agro Imp & Exp Co., Ltd
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Có sẵn
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Fresh Young Coconut for Sale in Vietnam
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
0.7 VND  thứ tự từ 10000 t
Có sẵn
Nghi Son Aquatic Product Exim CO., LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Fresh Coconut from Vietnam Supplier in Bulk
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
0.7 VND  thứ tự từ 10000 c
Có sẵn
Nghi Son Aquatic Product Exim CO., LTD
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
Frozen Jackfruit with Hight Quality from Vietnam
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
18029851.05 VND  thứ tự từ 5 t
Có sẵn
Nam Van Long
Việt Nam, Tuy Hòa  
Compare
Frozen Jackfuit
Wholesale and retail
48473.1 VND
Có sẵn
Nam Van Long
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Frozen Dragon Fruit
Wholesale and retail
48473.1 VND
Có sẵn
Nam Van Long
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
HX Export company
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
HX Export company
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
HX Export company
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
HX Export company
Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 
Compare
Có sẵn
Phương Nam Сo, Ltd
Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh  
Compare
Có sẵn
Phi Long Service - Trading - Import Export Co., Ltd
Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh  
Compare
Bưởi xanh tươi giá tốt nhất chất lượng cao Vietnam
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
1 VND  thứ tự từ 100 kg
Theo lệnh, 10 ngày
An Phuc Khang International Import Export Co.,Ltd
Việt Nam, Hà Nội  
Compare
trước đây12tiếp theo
Compare0
ClearMục đã chọn: 0