Việt Nam
đậu thổ nhĩ kỳ hạt lớn in Việt Nam - Product catalog, buy wholesale and retail at https://vn.all.biz
Việt
Ngoại tệ VND
đậu thổ nhĩ kỳ hạt lớn in Việt Nam - Product catalog, buy wholesale and retail at https://vn.all.biz

đậu thổ nhĩ kỳ hạt lớn in Việt Nam

Đã Tìm Thấy: 24 products

Đậu xanh tầm cỡ Thực phẩm 6 +

Có sẵn
+380 
Hiển thị số điện thoại
TechTree SRO
Delivery in Việt Nam from
Ukraina
(4 reviews)
Compare

Gà đóng gói trọng lượng

Gà đóng gói trọng lượng
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
16869.31 VND  thứ tự từ 10000 kg
Có sẵn
+792 
Hiển thị số điện thoại
PKF Mayak, OAO
Delivery in Việt Nam from
Nga
Compare

Đậu

Có sẵn
+373 
Hiển thị số điện thoại
Trendside Group, SRL
Delivery in Việt Nam from
Moldova
Compare

Garbanzo (chick peas), địa phương, cỡ nòng 7 +

Có sẵn
+998 
Hiển thị số điện thoại
Agroex, TM
Delivery in Việt Nam from
Uzbekistan
Compare

Chickpeas

Có sẵn
+380 
Hiển thị số điện thoại
TechTree SRO
Delivery in Việt Nam from
Ukraina
(4 reviews)
Compare

Bột nutovaâ 40 kg

Bột nutovaâ 40 kg
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
18275.08 VND  thứ tự từ 500 kg
Có sẵn
+792 
Hiển thị số điện thoại
PKF Mayak, OAO
Delivery in Việt Nam from
Nga
Compare

Нут/đậu

Có sẵn
+373 
Hiển thị số điện thoại
Trendside Group, SRL
Delivery in Việt Nam from
Moldova
Compare

Thực phẩm đậu

Có sẵn
+380 
Hiển thị số điện thoại
TechTree SRO
Delivery in Việt Nam from
Ukraina
(4 reviews)
Compare

Đậu cho xuất khẩu 25 kg túi

Đậu cho xuất khẩu 25 kg túi
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
16869.31 VND  thứ tự từ 10000 kg
Có sẵn
+792 
Hiển thị số điện thoại
PKF Mayak, OAO
Delivery in Việt Nam from
Nga
Compare

Đậu thực phẩm

Có sẵn
+380 
Hiển thị số điện thoại
TechTree SRO
Delivery in Việt Nam from
Ukraina
(4 reviews)
Compare

Chickpeas 6 + thu hoạch năm 2018

Chickpeas 6 + thu hoạch năm 2018
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
16869.31 VND  thứ tự từ 500 kg
Có sẵn
+792 
Hiển thị số điện thoại
PKF Mayak, OAO
Delivery in Việt Nam from
Nga
Compare

Chick-pea

Có sẵn
+380 
Hiển thị số điện thoại
TechTree SRO
Delivery in Việt Nam from
Ukraina
(4 reviews)
Compare

Nut 25 kg

Nut 25 kg
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
16869.31 VND  thứ tự từ 500 kg
Có sẵn
+792 
Hiển thị số điện thoại
PKF Mayak, OAO
Delivery in Việt Nam from
Nga
Compare

Thực phẩm đậu xanh

Có sẵn
+380 
Hiển thị số điện thoại
TechTree SRO
Delivery in Việt Nam from
Ukraina
(4 reviews)
Compare

Bột nutovaâ 40 kg

Bột nutovaâ 40 kg
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
18275.08 VND  thứ tự từ 500 kg
Có sẵn
+792 
Hiển thị số điện thoại
PKF Mayak, OAO
Delivery in Việt Nam from
Nga
Compare

Chick-pea

Có sẵn
+380 
Hiển thị số điện thoại
TechTree SRO
Delivery in Việt Nam from
Ukraina
(4 reviews)
Compare

Nut 25 kg

Nut 25 kg
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
16869.31 VND  thứ tự từ 500 kg
Có sẵn
+792 
Hiển thị số điện thoại
PKF Mayak, OAO
Delivery in Việt Nam from
Nga
Compare

Chick-pea

Chick-pea
Wholesale and retail
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
10435259.33 VND  thứ tự từ 20 t
Có sẵn
+380 
Hiển thị số điện thoại
TechTree SRO
Delivery in Việt Nam from
Ukraina
(4 reviews)
Compare

Đậu đậu

Đậu đậu
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
17572.2 VND  thứ tự từ 15 c
Có sẵn
+792 
Hiển thị số điện thoại
PKF Mayak, OAO
Delivery in Việt Nam from
Nga
Compare

Chickpeas

Có sẵn
+380 
Hiển thị số điện thoại
TechTree SRO
Delivery in Việt Nam from
Ukraina
(4 reviews)
Compare

Nut, 800 g

Nut, 800 g
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
17572.2 VND  thứ tự từ 150 kg
Có sẵn
+792 
Hiển thị số điện thoại
PKF Mayak, OAO
Delivery in Việt Nam from
Nga
Compare

Chick peas

Chick peas
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
18977.97 VND  thứ tự từ 15 gói
Có sẵn
+792 
Hiển thị số điện thoại
PKF Mayak, OAO
Delivery in Việt Nam from
Nga
Compare

Hỗn hợp của tấm ép chickpea 40kgs

Hỗn hợp của tấm ép chickpea 40kgs
Only wholesale
Giá bán buôn trên một đơn vị
Sản phẩm được bán chỉ với số lượng lớn
28115.51 VND  thứ tự từ 300 kg
Có sẵn
+792 
Hiển thị số điện thoại
PKF Mayak, OAO
Delivery in Việt Nam from
Nga
Compare

Malva nuts- BEST PRODUCT

Có sẵn
+849 
Hiển thị số điện thoại
Viet Delta Corp
Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh  
Compare
trong
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
Dòng bắt buộc không được điền
Dòng điền không đúng
Dòng điền không đúng
Compare0
ClearMục đã chọn: 0