infoLeads plus
Đăng tải đơn hàng
180018đã nhận được đề nghị
30355đã có đơn hàng đến
Leads > Ukraina > Vật liệu xây dựng > Vật liệu lợp và làm mặt tiền, bitum

← Go back
Mở địa chỉ liên lạc

To see the contact infomation, please

đăng ký hoặc 

Order for metal siding 

Công ty của:Ukraina

Đã tạo ra:19 thá 2017  14:00

Người mua:Владим***

Điện thoại:To open contacts for free and respond to the buyer, you need to register the company on Allbiz
Đăng ký

E-mail:

Yêu cầu đối với người mua:

Tự động dịch văn bản

Subject: order for metal siding
*chi tiết liên lạc*

Requires Òîâàð "siding" with features:

Type: Metal

Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Order for metal siding

Необходим товар "Металлический сайдинг" с характеристиками:

Вид: Металлический

Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

Các đơn hàng PLUS khác:

#884083
 
miễn phí
17 thá 2018  08:00
|  Moldova
#885966
 
miễn phí
21 thá 2018  16:00
|  Nga
#885861
 
miễn phí
21 thá 2018  09:00
|  Ukraina
#885841
 
miễn phí
21 thá 2018  06:00
|  Romania
#885793
 
miễn phí
20 thá 2018  20:00
|  Ukraina
#884719
 
miễn phí
18 thá 2018  12:00
|  Ukraina
#884017
 
miễn phí
16 thá 2018  21:00
|  Romania
#883555
 
miễn phí
16 thá 2018  05:00
|  Nga