infoLeads plus
Đăng tải đơn hàng
287192đã nhận được đề nghị
9318đã có đơn hàng đến
Leads > Kyrgyzstan > Thực phẩm và đồ uống > Thiết bị cho ngành công nghiệp thực phẩm

← Go back
Mở địa chỉ liên lạc

To see the contact infomation, please

đăng ký hoặc 

Сообщение по Насосы гомогенизаторы, Гомогенизатор

Công ty của:Kyrgyzstan

Đã tạo ra:30 thá 2023  05:59

Người mua:Юсупов***

Điện thoại:To open contacts for free and respond to the buyer, you need to register the company on Allbiz
Đăng ký

E-mail:

Yêu cầu đối với người mua:


здравствуйте в какую стоимость гомогенизатор от 3-5 тонн в час

Các đơn hàng PLUS khác:

#1319059
 
miễn phí
4 thá 2023  08:58
|  Hoa Kỳ
#1322096
 
miễn phí
3 thá 2023  12:58
|  Ukraina
#1321945
 
miễn phí
1 thá 2023  08:58
|  Ukraina
#1321158
 
miễn phí
23 thá 2023  11:58
|  Kazakhstan
#1321066
 
miễn phí
22 thá 2023  12:58
|  Ukraina
#1320952
 
miễn phí
21 thá 2023  10:58
|  Ukraina
#1319907
 
miễn phí
13 thá 2023  00:58
|  Ukraina
#1319856
 
miễn phí
12 thá 2023  11:58
|  Ba Lan