infoLeads plus
Đăng tải đơn hàng
287192đã nhận được đề nghị
9318đã có đơn hàng đến
Leads > Uzbekistan > Nông nghiệp > Hạt giống, và liệu trồng

← Go back
Mở địa chỉ liên lạc

To see the contact infomation, please

đăng ký hoặc 

семечки сорт ангрен

Công ty của:Uzbekistan

Đã tạo ra:24 thá 2023  05:10

Người mua:Виталий

Điện thoại:To open contacts for free and respond to the buyer, you need to register the company on Allbiz
Đăng ký

E-mail:

Số Lượng: 10.00 t

Tổng giá thành dự kiến: 3.00 USD

Cơ sở giao hàng:

Phương án của tôi

Yêu cầu đối với người mua:

семечки сорт ангрен

Các đơn hàng PLUS khác:

#1321955
 
miễn phí
1 thá 2023  11:58
|  Kazakhstan
#1322082
 
miễn phí
3 thá 2023  09:58
|  Kazakhstan
#1322042
 
miễn phí
2 thá 2023  18:58
|  Ukraina
#1321799
 
miễn phí
29 thá 2023  11:58
|  Thổ Nhĩ Kỳ
#1321659
 
miễn phí
28 thá 2023  08:58
|  Ba Lan
#1321621
 
miễn phí
27 thá 2023  18:58
|  Moldova
#1321553
 
miễn phí
27 thá 2023  08:58
|  Thổ Nhĩ Kỳ