infoLeads plus
Đăng tải đơn hàng
271278đã nhận được đề nghị
21960đã có đơn hàng đến

Các đơn hàng PLUS - là một dịch vụ đặc biệt cho những người bán hàng trên allbiz mà muốn liên tục nhận được các đơn hàng cho hàng hoá. Người mua có thể đặt một đơn hàng cho việc mua hàng và nhanh chóng tìm thấy người bán cần thiết với một giá thành thích hợp và số lượng yêu cầu của sản phẩm.

LEADS PLUS

24 thá 2022  13:00

  Павел

Заказ на Гранула вторичная ПВД, ПНД, стрейч (мытая, качественная)

Добрый день. Наша фирма, TerraZn Polska, находится в Польше и в данный момент ищет постоянного поставщика материала для литьевых машин. Нас интересует ПНД (HDPE). Из опыта могу сообщить, что наиболее подходящий для нас материал из пластиковых ящиков. Каждый месяц нам требуется 20 тонн этого материала. Прошу сообщить, есть ли у вас в наличии данный материал и необходимое количество. При...

24 thá 2022  12:00

  Павел

Заказ на Вторичная гранула ПНД-273,ПНД-277,ПС-508,ПЕ-69,ПЕ-100...

Добрый день. Наша фирма, TerraZn Polska, находится в Польше и в данный момент ищет постоянного поставщика материала для литьевых машин. Нас интересует ПНД (HDPE). Из опыта могу сообщить, что наиболее подходящий для нас материал из пластиковых ящиков. Каждый месяц нам требуется 20 тонн этого материала. Прошу сообщить, есть ли у вас в наличии данный материал и необходимое количество. При...

24 thá 2022  13:00

  Павел

Заказ на Гранула , Дробленка ПНД

Добрый день. Наша фирма, TerraZn Polska, находится в Польше и в данный момент ищет постоянного поставщика материала для литьевых машин. Нас интересует ПНД (HDPE). Из опыта могу сообщить, что наиболее подходящий для нас материал из пластиковых ящиков. Каждый месяц нам требуется 20 тонн этого материала. Прошу сообщить, есть ли у вас в наличии данный материал и необходимое количество. При...

24 thá 2022  13:00

  Павел

Заказ на Гранула стрейча LLDPE, ПВД LDPE, ПНД HDPE

Добрый день. Наша фирма, TerraZn Polska, находится в Польше и в данный момент ищет постоянного поставщика материала для литьевых машин. Нас интересует ПНД (HDPE). Из опыта могу сообщить, что наиболее подходящий для нас материал из пластиковых ящиков. Каждый месяц нам требуется 20 тонн этого материала. Прошу сообщить, есть ли у вас в наличии данный материал и необходимое количество. При...

24 thá 2022  12:00

  Павел

Заказ на Первичная гранулу ПВД, ПНД, ПП

Добрый день. Наша фирма, TerraZn Polska, находится в Польше и в данный момент ищет постоянного поставщика материала для литьевых машин. Нас интересует ПНД (HDPE). Из опыта могу сообщить, что наиболее подходящий для нас материал из пластиковых ящиков. Каждый месяц нам требуется 20 тонн этого материала. Прошу сообщить, есть ли у вас в наличии данный материал и необходимое количество. При...

24 thá 2022  12:00

  Павел

Заказ на Гранула вторичную ПНД

Добрый день. Наша фирма, TerraZn Polska, находится в Польше и в данный момент ищет постоянного поставщика материала для литьевых машин. Нас интересует ПНД (HDPE). Из опыта могу сообщить, что наиболее подходящий для нас материал из пластиковых ящиков. Каждый месяц нам требуется 20 тонн этого материала. Прошу сообщить, есть ли у вас в наличии данный материал и необходимое количество. При...

24 thá 2022  12:00

  Павел

Заказ на Вторичная гранула ПВД ПНД со склада в Черкассах

Добрый день. Наша фирма, TerraZn Polska, находится в Польше и в данный момент ищет постоянного поставщика материала для литьевых машин. Нас интересует ПНД (HDPE). Из опыта могу сообщить, что наиболее подходящий для нас материал из пластиковых ящиков. Каждый месяц нам требуется 20 тонн этого материала. Прошу сообщить, есть ли у вас в наличии данный материал и необходимое количество. При...

24 thá 2022  12:00

  Павел

Заказ на Гранула ПВД, ПНД

Добрый день. Наша фирма, TerraZn Polska, находится в Польше и в данный момент ищет постоянного поставщика материала для литьевых машин. Нас интересует ПНД (HDPE). Из опыта могу сообщить, что наиболее подходящий для нас материал из пластиковых ящиков. Каждый месяц нам требуется 20 тонн этого материала. Прошу сообщить, есть ли у вас в наличии данный материал и необходимое количество. При...

24 thá 2022  12:00

  Павел

Заказ на Дробленые полимеры - ПП, ПНД, ПВД, ПС и др. Гранулы полимерные, Полимерное сырье.

Добрый день. Наша фирма, TerraZn Polska, находится в Польше и в данный момент ищет постоянного поставщика материала для литьевых машин. Нас интересует ПНД (HDPE). Из опыта могу сообщить, что наиболее подходящий для нас материал из пластиковых ящиков. Каждый месяц нам требуется 20 тонн этого материала. Прошу сообщить, есть ли у вас в наличии данный материал и необходимое количество. При...

24 thá 2022  12:00

  Павел

Заказ на Гранула вторичная ПНД/ПВД 50/50

Добрый день. Наша фирма, TerraZn Polska, находится в Польше и в данный момент ищет постоянного поставщика материала для литьевых машин. Нас интересует ПНД (HDPE). Из опыта могу сообщить, что наиболее подходящий для нас материал из пластиковых ящиков. Каждый месяц нам требуется 20 тонн этого материала. Прошу сообщить, есть ли у вас в наличии данный материал и необходимое количество. При...

24 thá 2022  12:00

  Павел

Заказ на Трубная гранула (трубный полиэтилен) ПЭНД, HDPE. Трубная экструзия ПНД (HD-100), ПВД, гранула флакон-канистра, PP (ПП) литье

Добрый день. Наша фирма, TerraZn Polska, находится в Польше и в данный момент ищет постоянного поставщика материала для литьевых машин. Нас интересует ПНД (HDPE). Из опыта могу сообщить, что наиболее подходящий для нас материал из пластиковых ящиков. Каждый месяц нам требуется 20 тонн этого материала. Прошу сообщить, есть ли у вас в наличии данный материал и необходимое количество. При...

24 thá 2022  12:00

  Павел

Заказ на Вторичная гранула ПНД 276

Добрый день. Наша фирма, TerraZn Polska, находится в Польше и в данный момент ищет постоянного поставщика материала для литьевых машин. Нас интересует ПНД (HDPE). Из опыта могу сообщить, что наиболее подходящий для нас материал из пластиковых ящиков. Каждый месяц нам требуется 20 тонн этого материала. Прошу сообщить, есть ли у вас в наличии данный материал и необходимое количество. При...

24 thá 2022  12:00

  Павел

Заказ на Гранула пнд,пвд,пп

Добрый день. Наша фирма, TerraZn Polska, находится в Польше и в данный момент ищет постоянного поставщика материала для литьевых машин. Нас интересует ПНД (HDPE). Из опыта могу сообщить, что наиболее подходящий для нас материал из пластиковых ящиков. Каждый месяц нам требуется 20 тонн этого материала. Прошу сообщить, есть ли у вас в наличии данный материал и необходимое количество. При...

24 thá 2022  12:00

  Павел

Заказ на Вторичная гранула ПНД : прозрачный, серый, синий, красный, зеленый, желтый, черный цвета

Добрый день. Наша фирма, TerraZn Polska, находится в Польше и в данный момент ищет постоянного поставщика материала для литьевых машин. Нас интересует ПНД (HDPE). Из опыта могу сообщить, что наиболее подходящий для нас материал из пластиковых ящиков. Каждый месяц нам требуется 20 тонн этого материала. Прошу сообщить, есть ли у вас в наличии данный материал и необходимое количество. При...

24 thá 2022  12:00

  Павел

Заказ на Гранула ПНД

Добрый день. Наша фирма, TerraZn Polska, находится в Польше и в данный момент ищет постоянного поставщика материала для литьевых машин. Нас интересует ПНД (HDPE). Из опыта могу сообщить, что наиболее подходящий для нас материал из пластиковых ящиков. Каждый месяц нам требуется 20 тонн этого материала. Прошу сообщить, есть ли у вас в наличии данный материал и необходимое количество. При...

24 thá 2022  12:00

  Павел

Заказ на Гранула ПНД вторичная

Добрый день. Наша фирма, TerraZn Polska, находится в Польше и в данный момент ищет постоянного поставщика материала для литьевых машин. Нас интересует ПНД (HDPE). Из опыта могу сообщить, что наиболее подходящий для нас материал из пластиковых ящиков. Каждый месяц нам требуется 20 тонн этого материала. Прошу сообщить, есть ли у вас в наличии данный материал и необходимое количество. При...

24 thá 2022  12:00

  Павел

Заказ на Продаем оптом гранулы ПНД (дробленка) от производителя Киев

Добрый день. Наша фирма, TerraZn Polska, находится в Польше и в данный момент ищет постоянного поставщика материала для литьевых машин. Нас интересует ПНД (HDPE). Из опыта могу сообщить, что наиболее подходящий для нас материал из пластиковых ящиков. Каждый месяц нам требуется 20 тонн этого материала. Прошу сообщить, есть ли у вас в наличии данный материал и необходимое количество. При...

24 thá 2022  12:00

  Павел

Заказ на Полиэтилен низкого давления (ПНД) оптом, гранулы ПНД от производителя

Добрый день. Наша фирма, TerraZn Polska, находится в Польше и в данный момент ищет постоянного поставщика материала для литьевых машин. Нас интересует ПНД (HDPE). Из опыта могу сообщить, что наиболее подходящий для нас материал из пластиковых ящиков. Каждый месяц нам требуется 20 тонн этого материала. Прошу сообщить, есть ли у вас в наличии данный материал и необходимое количество. При...

24 thá 2022  09:00

  Галя

Сообщение по Соевое масло, подсолнечное масло, пшеница, кукуруза

Здравствуйте, мы китайская торговая компания по импорту и экспорту. Мы надеемся импортировать подсолнечное масло из вашей компании. У нас есть большой спрос на подсолнечное масло в более поздний период.

22 thá 2022  10:25

  Папіш ***

Цукор

Цікавить цукор в кількості від 1000 до 2000 тон на експорт. Цікавить цніа, упаковка, місцезнаходження, якісні показники.

17 thá 2022  08:42

  Zibens***

23 thá 2022  18:00

  Aidas ***

Заказ на Производство топливных брикетов RUF из опилок деревообработки.Твердое топливо.Киев.Украина.

Добрый день, Нас интересует : условия приобретения, сроки поставки, ... Интересует цена гранул брикетов и дров. Около 10-20 фур. "Aidas "Aisata"

24 thá 2022  11:00

  Аркадий

Заказ на Песок сеяный

Добрый день. Мне нужен песок для штукатурки. Тон 500 перезвоните мне. Тимурка.0685838329

Thể hiện:243648

1Bạn hãy tìm các đơn hàng mà bạn quan tâm

Search

Tất cả các đơn hàng đều được kiểm duyệt trước.

2Bạn hãy chuyển đến giao diện xem chi tiết về các đơn hàng.

Deteils

Đối với mục này cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký.

3Bạn hãy mở địa chỉ và liên lạc với người mua

Contacts

Chúc bán hàng thành công!