Allbiz

Kullanıcı Sözleşmesi

All.Biz uluslar arası e-ticaret sitesine hoş geldiniz ( bundan böyle ALLBIZ olarak anılacaktır).

1. Kullanıcı sözleşmesi konusu
 • ALLBIZ iş bu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle KS olarak anılacak) konusu olan şartlar esas tutarak Kullanıcısına hizmetlerini teklif etmektedir.
 • KS Kullanıcı’nın ALLBİZ ile arasında düzenlenen ve Kullanıcı’nın ALLBİZ sitesini kullanarak uymasını gerektiren şartlarını belirleyen hukuksal bir belgedir.
 • Kuulanıcı – ALLBİZ tarafından verilen bilgi ve hizmetleri kullanan biridir.
2. ALLBİZ hak ve taahhütleri
 • ALLBIZ kendi sitesine açık kaynaklardan alınan bilgilerini yayımlama hakkına sahiptir. ALLBİZ hizmetlerini Kullanıcı için faydalı ve kullanışlı yapmak üzere bu bilgileri kullanmaktadır
 • ALLBIZ ilgili sözleşmelere bağlı olarak verdiği hizmetler karşılığına ücret alma hakkına sahiptir.
 • ALLBIZ önceden bildiri yapmadan ve Kullanıcı karşısında hiçbir taahhüt üstlenmeden bu sitenin çalışma şartları değiştirme, sitenin çalışmasını ve sitede verilen hizmetleri durdurma, Kullanıcı tarafından verilen bilgileri geçici veya nihai olarak silme ve ALLBİZ sitesindeki hizmet verilme şartları ve ücretleri değiştirme hakkına sahiptir.
 • ALLBIZ her hangi veri ve bilgilerin kayıt edilememesi, yanlış olması, zamanında ve doğru şekilde yayınlanmamasından sorumlu değildir.
 • ALLBİZ’e ait bütün yazılımı ilgili Ukrayna ve Uluslar Arası Mevzuatı ve fikri mülkiyet hukuku ile korunmaktadır.
 • Kullanıcı’nın söz konusu siteyi kullanması sırasında kendisine tanıtılan bilgiler tekif hakları, ticari markalar, patent ve ilgili kanunlar ile korunmaktadır.
 • Üçüncü şahıslar ALLBİZ sitesinde yerleştirdikleri veri ve bilgiler kendi hazırladığı için ALLBİZ bütün garantilerden muaftır. Kullanıcı ALLBİZ sitesi ve hizmetlerini kullanması sırasında bütün riskleri kendi taşımaktadır. Bilgi ve hizmetler ‘olduğu gibi’ verilmektedir. ALLBİZ bilgi ve hizmetlerin Kullanıcı’nın amacına uygun olduğundan ve başka ilgili durumlardan sorumlu değildir.
 • ALLBIZ bilgilerin ticari, kredi ve başka finans operasyonları için kullanılmasının sonuçlarından sorumlu değildir.
 • ALLBIZ yazılımdaki bütün hatalar düzenleneceği, bilgi ve hizmetlerin kesintisiz ve arızasız olarak ve güvenli şekilde verilmesi, verilen hizmetler kullanılması sonuçları doğru ve güvenilir olması, ALLBİZ sitesini kullanması sayesinden elde edilen hizmet, bilgi v.s. kalitesinin Kullanıcı’nın beklenti ve taleplerine uygun olmasını garanti etmemektedir.
 • ALLBIZ Kullanıcı’nın ALLBİZ hizmetleri kullanması sırasında bilgisayarı ve verilerinin görebileceği herhangi zarardan sorumlu değildir.
 • ALLBIZ reklam bilgileri gerçek olması, sergilenen ürün ve hizmetlerin kalitesinden sorumlu değildir. Reklam bilgileri doğru olması, sergilenen ürün ve hizmetlerin kaliteli olmasından sorumluluk reklamveren tarafından taşınacaktır.
 • Kullanıcı’nın ALLBİZ hizmetleri kullanması ve herhangi bir nedenle kullanamaması, Kullanıcı’nın iletişim bilgileri kullanılması ve herhangi üçüncü şahısın Kullanıcı’ya karşı bir hareketi dolayısıyla ortaya çıkan doğrudan, dolaylı zarar ve herhangi hasardan ALLBİZ sorumlu tutulmaz.
 • Her hangi durumlarda ALLBİZ’in taşıyabileceği sorumluluk geçerli Ukrayna Mevzuatına bağlı olarak sınırlı olup ve Ukrayna Medeni Kanunu 22. maddesi gereğince ALLBİZ suçu kanıtlanmış olması kaydıyla en fazla 100 UAH tutarında ceza görebilmektedir.
 • ALLBIZ Kullanıcı tarafından yayınlanan bilgileri kontrol etme, düzeltme veya kaldırma sahip olup bunları yapmak zorunda değildir.
 • ALLBİZ’e gelen bilgiler ALLBİZ tarafından kendi isteğine bağlı olarak kullanılabilir.
 • ALLBIZ Kullanıcı’ya reklam bilgileri içerebilen toplu mesaj gönderme hakkına sahiptir.
3. Kullanıcı’nın hak ve taahhütleri
 • Kullanıcı ALLBİZ hizmetleri iş bu sözleşmeye bağlı olarak kullanma hakkına sahiptir.
 • Kullanıcı ALLBİZ kayıt formları (başvuru, anket v.s.) doldurmak üzere gerçek, doğru ve eksiksiz bilgiler verme ve bu bilgileri zamanından güncellemeyi taahhüt etmektedir.
 • Kullanıcı ALLBİZ sitesine yerleştirdiği veya ALLBİZ’e sitesinde yerleştirilmek üzere gönderdiği bütün bilgilerden (veri, bilgi, foto, resim, haber v.s.) sorumludur.
 • Kullanıcı ALLBİZ’i aşağıda yazılı amaçlarla kullanmamayı taahhüt etmektedir:
 • Yasadışı, zararlı, tehditli, ahlaksız, iftiralı, telif hakkı ihlal eden, kinli veya ayırımlı bilgileri yayınlanması, gönderilmesi, yollanması ve başka bir şekilde yayımlanması
 • gerekli yetkileri olmadan başka bir insan, şirket veya kurum adına faaliyette bulunması, şirket, ürün veya hizmetler hakkında gerçek olmayan bilgileri verilmesi;
 • Kullanıcı’nın herhangi bir kanun veya bir sözleşme şartları gereğince gizli tutmasını gerektiren bilgileri yayınlanması veya gönderilmesi;
 • Herhangi bir patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı ve üçüncü şahıslara ait diğer mülkiyet ve başka haklarıyla sınırlı bilgiler yayınlanması, gönderilmesi, yollanması ve başka şekilde duyurulması;
 • Ukrayna veya uluslar arası kanunları kasıtlı ihlali
 • Kullanıcı’ya ALLBİZ portalının özel korunan bölümlerine girmek üzere gereken parola verilmesi halinde Kullanıcı kendi şifresinin güvenliği ve ALLBİZ portalında şifresiyle yapılan bütün hareketlerden sorumludur.
 • Kullanıcı ALLBİZ’den yazılı izni almadan ALLBİZ’e ait bilgi ve yazılımları kısmen veya tamamen gizli tutmayı taahhüt etmektedir. ALLBİZ’den yazılı izni almadan ALLBİZ’e ait bilgi ve yazılımları duyurulması ALLBİZ’in telif hakkı ihlali sayılacaktır.
4. Kullanıcı Sözleşmesi’nin yürürlüğe girme, tadilat ve yürürlüğü
 • Kullanıcı ALLBİZ hizmetleri kullanması iş bu Kullanıcı Sözleşmesi şartları kabul etmesi demektir.
 • Kullanıcı’nın ALLBİZ’i kullanmaya başladığı anda Kullanıcı Sözleşmesi otomatik olarak yürürlüğe girecektir.
 • Kullanıcı sözleşmesi özel bir duyuru yapılmadan ALLBİZ tarafından tadil edilebilir, yeni Kullanıcı Sözleşmesi yayınlandığı anda yürürlüğe girmektedir.
 • Kullanıcı Sözleşmesi karşılıksız olduğu için tüketici hakları iş bu sözleşme için geçerli değildir.
 • Kullanıcı Sözleşmesi’nin hiçbir hususu Kullanıcı’nın ALLBİZ ile arasında ajanlık, dernek, ortaklık veya kişisel istihdam anlamına gelmez.
 • Kullanıcı iş buy Kullanıcı Sözleşme şartlarını kabul etmemesi halinde Kullanıcı ALLBİZ kullanmayı kesmelidir.
 • Kullanıcı Sözleşmesi güncellenmiş son hali aşağıda yazılı adreste bulabilirsiniz:
 • ( https://all.biz/info/user_agreement_ru.php ).
5. İletişim
 • Biz ALLBIZ olarak siz Kullanıcımızın iş bu sözleşme ile ilgili bütün yorumlarınızı dikkate alacağız. Yorumlarınız E-posta veya posta yoluyla yollayabilirsiniz.
Tarih: 01.06.2011
statistic