Currency EUR
The device "DEO-01-FENIKS — AMP" for electrochemical receiving medicinal solutions of sodium of hypochlorite – Feniks-AMP, OOO | all.biz
ALL.BIZ Products Medical facilities Laboratory medical equipment Medical lab equipment Apparatus for the production of pharmaceutical solutions The device "DEO-01-FENIKS — AMP" for electrochemical receiving medicinal solutions of sodium of hypochlorite
Buy The device "DEO-01-FENIKS — AMP" for electrochemical receiving medicinal solutions of sodium of hypochlorite
The device "DEO-01-FENIKS — AMP" for electrochemical receiving medicinal solutions of sodium of hypochlorite
apparat_deo_01_feniks_amp_dlya_elektrohimicheskogo
apparat_deo_01_feniks_amp_dlya_elektrohimicheskogo

The device "DEO-01-FENIKS — AMP" for electrochemical receiving medicinal solutions of sodium of hypochlorite

Custom order, 14 days
Price:
4071.82 EUR
Shipping:
Seller
Ukraine, Kharkov
(View map)
+380 
Display phones
Products of other enterprises
Technical characteristics
  • BrandООО "ФЕНИКС-АМП" производитель медицинского оборудования и расходных материалов
  • Country of manufactureUkraine
Description

PRIZNACHENNYA TO THE DEVICE.

The device DEO - 01 - FEN_KS - AMP z the SM - 01 - FEN_KS - AMP system - mag_strallyu of priznacheniye for otrimannya by method to an elektrol_z _zoton_chny to a rozchin natr_yu to chloride rozchin_v to a g_pokhlorit natr_yu, shcho zastosovuyutsya in yakost_ l_karsky to a zasob.

Osnovna area zastosuvannya - for l_kuvannya it is endogenous ї і is exogenous ї _ntoksikats і ї to an organ_zm a way vidalennya toksin_v, m_krob_v і v_rus_v z krov_ і tkanin at pech_nkovo - nirkovo ї nedostatnost і, sepsis і, periton_t і, hyper glycemic a lump і, term_chny urazhennyakh, otru¾nnyakh, r_zny porushennyakh to an obm_n rechovin, at that chisl_ at vazhk_y form_ tsukrovy to a d_abet.

The device vikoristovu¾tsya in l_kuvalny ustanova (perevazhno in operats_yny і rean_mats_yny v_dd_lennyakh), and takozh at the veterinarian і ї.

Osnovn_ tekhn_chn_ characteristics to the device z system - mag_strallyu, were edited priymannya by those a method viprobuvan viznachen_ TU U 32.5 - 36455376 - 002: 2015.

The device of priznacheniye for ekspluatats і ї in nastupny kl_matichny umova: in d_apazon_ temperatures v_d + 5 to + 40 °C, v_dnosn_y vologost_ not to a b_lsha of 80% і v_dsutnost_ in pov_tr_ agresivny dom_shok, shcho viklikayut koroz_yu).

 

 

 

Contact the seller
The device "DEO-01-FENIKS — AMP" for electrochemical receiving medicinal solutions of sodium of hypochlorite
The device "DEO-01-FENIKS — AMP" for electrochemical receiving medicinal solutions of sodium of hypochlorite
Shipping method
Compare0
ClearSelected items: 0