infoLeads plus
제출
295592받은 제안
4492받은 신청
Leads > 폴란드 > 포장 및 용기 > 포장 장비

← Go back
연락처 개방

To see the contact infomation, please

등록하기 또는 

Zamówienie Wiązarka półautomatyczna do taśm TP-202 CE

회사 명:폴란드

생성되었다:17  오월 2024  13:00

구매자:KAZIMI***

전화번호:To open contacts for free and respond to the buyer, you need to register the company on Allbiz
등록하기

E-mail:

구매자로부터 요청:


Proszę o ofertę na wiązarkę TP-202 CE

다른 플러스 신청:

#1341720
 
무료
21  유월 2024  10:00
|  폴란드
#1341675
 
무료
20  유월 2024  10:00
|  아랍 에미리트
#1341668
 
무료
20  유월 2024  08:00
|  터키
#1341679
 
무료
19  유월 2024  13:55
|  카자흐스탄
#1341629
 
무료
19  유월 2024  10:00
|  우크라이나
#1341596
 
무료
18  유월 2024  15:00
|  사우디 아라비아