Magyarország
Szûrõaudiométer SA-7 buy in Székesfehérvár on Magyar
Magyar
Valuta HUF
Szûrõaudiométer SA-7 buy in Székesfehérvár on Magyar
Vásárolni Szûrõaudiométer SA-7
Szûrõaudiométer SA-7

Szûrõaudiométer SA-7

Elérhető
Adjon meg árat az eladónak
Szállítás:
Magyarország, Székesfehérvár
+36( 
Mutatni a telefonokat
Leírás
Kis méretű, színes, érintő -
kép er nyős audio méter, be épí -
tett memó riával és számító gé -
pes üzemmóddal ■ Színes,
gra fikus, 320x240 felbontású
(QVGA) kijelző ■ Mozgó érint -
kezők nélküli fel építés, telje sen
zajtalan mőködés ■ Au dio gram
megje le nítés: a mérés so rán a
felvett au diogram rög tön lát ha tó
a kijelzőn (kü lön -külön vagy
együtt) ■ Pá ci ens visszajel zé -
sén alapuló kü szöb felismerés
a készülék két vissza jel zésből (azonos frekvencián és szinten) kiírja a
küszöb értéket, amit a ke zelő felülbírálhat ■ Zaj vé dett fej hall gató mintegy 20
dB zajcsillapítású hall gató nemcsak ideális kör nye zet ben teszi lehetıvé a
mérést ■ Egy sze rű működtetés ■ Auto ma ta mérés a kétoldali légvezetéses
hallásgörbe a paciens visszajel zései alapján auto mata üzemmódban is
felvehető ■ Dal lamteszt kisgyerme kek vizsgálatához nyolc köz ismert gyermekdal
segíti az iskola érett nél fiatalabb gyermekek vizsgálatátához ■ Szá -
mí tógép csatlakoztatási lehe tő ség ■ Felhasználói beállítási lehető ség
„setup" ■ Frek ven ciák, hang szintek: 250 Hz-től 8000 Hz-ig ■ Hang meg -
jelenítés: folyamatos vagy szaggatott ■ Hangszint lépések: 5 dB ■ Au to -
mata küszöb felisme rés ■ Beépített adattárolás, memória ka pacitás: 50 pá -
ciens teljes (2 fül) légvezetéses hallásgörbéje ■ PC kapcsolat: RS-232 soros
vonali csatla kozás ■ Fejhallgató: TDH 39 (100 W) ■ THD < 0,5 % ■ Súly:
0,45 kg ■ Mérete:157x92x35 mm
Shipping method
  • Customer pickup
  • Courier
  • Transport company
Contact the seller
Szûrõaudiométer SA-7
Szûrõaudiométer SA-7
View also áruk kategóriák "A hallás diagnosztikai , halláscsökkenés , nagyothallás ( vizsgállási ) berendezések , felszerelések , eszközök ) , hallás és hallókészülékek"
miatt
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
Nincs kitöltve a kötelező mező
Helytelenül be van töltve a mező
Helytelenül be van töltve a mező
Compare0
ClearKiválasztott poziciók: 0