forbot
Magyarország
AT-61Klinikai audiométer buy in Székesfehérvár on Magyar
Magyar
Valuta HUF
AT-61Klinikai audiométer buy in Székesfehérvár on Magyar
Vásárolni AT-61Klinikai audiométer
AT-61Klinikai audiométer

AT-61Klinikai audiométer

Elérhető
Adjon meg árat az eladónak
Szállítás:
Magyarország, Székesfehérvár
+36( 
Mutatni a telefonokat
Leírás
A páciens visszajelzésen alapuló audiológiaklinikai gyakorlatában ismert vizsgálatok döntõ többségének elvégzésére alkalmas ■ A készülék felhasználói köre széleskörû: audiológiai rendelõk, te rületi audiológiai centrumok ■ Használata elsõsorban olyan lyeken elõnyös, ahol nagy számú beteg alapos, de rutinszerû vizsgálata a feladat ■ Elõnyei: három független csa torna ■ Széles frekvencia tarto mány
■ Kis méret, mozgó érintkezõk nél küli felé pí tés, teljesen zajtalan üzem
■ Frekvencia modulált tiszta hang ■ Be épí tett "DALLAMTESZT"
■ Szink ron maszko lás ■ Auto ma ta kü szöb fel isme rés ■ Hang megjele ní tés
■ Be épí tett kijelzõ ■ Be épí tett insert hallgató (op ció) kapcsolat elõ ké szí tés
■ Beépített be szé d audio metria elõké szí tés ■ Be épített szabad hang téri
mérés elõk é szítés ■ Be épített PC- kapcsolat elõ készítés ■ Két ol dalú be -
széd kapcsolat a pá ci enssel ■ Nagy stabilitású lég és csontveze té ses hallgatók
■ Frek venciák:125 -10.000 Hz ■ Hang szint minimum: - 10 dB ■ Frek -
vencia pon tosság: +/- 1 % dB ■ Hangszint pon tos ság: +/- 3 dB ■ Hang szint -
sza bá lyozás: 5 dB vagy 1 dB-es lépé sekben ■ Amplitúdó mo du láció: 5; 2;
1; 0,5; 0,2 dB ■ Ampli tú dómoduláció üteme: 0,5; 1; 2 impul zus/s ■ Frek -
ven ciamodulá ció: 5 % frekvencia lö ket (ütem: 5 dB) ■ A szoft ver nyelve:
angol (de más nyelvek kel is igényelhető) ■ Helyszíni beszerelés: felárral
Shipping method
  • Customer pickup
  • Courier
  • Transport company
Contact the seller
AT-61Klinikai audiométer
AT-61Klinikai audiométer
View also áruk kategóriák "A hallás diagnosztikai , halláscsökkenés , nagyothallás ( vizsgállási ) berendezések , felszerelések , eszközök ) , hallás és hallókészülékek"
miatt
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
Nincs kitöltve a kötelező mező
Helytelenül be van töltve a mező
Helytelenül be van töltve a mező
Compare0
ClearKiválasztott poziciók: 0