Ελλάδα
Μόνωση δωμάτων order in Αθήνα on Ελληνικά
Ελληνικά
Νόμισμα EUR
Μόνωση δωμάτων order in Αθήνα on Ελληνικά
Παραγγελία Μόνωση δωμάτων
Μόνωση δωμάτων

Μόνωση δωμάτων

Καθορίστε μια τιμή από τον πωλητή
Ελλάδα, Αθήνα
+30( 
Προβολή τηλεφώνου
Περιγραφή

Μόνωση δωμάτων

Η κακή εφαρμογή και μελέτη της στεγάνωσης και θερμομόνωσης των δωμάτων είναι μια από τις κύριες αιτίες των προβλημάτων υγρασίας και της απώλειας της θερμικής ενέργειας των κατοικιών. Είναι χαρακτη- ριστικό το γεγονός, ότι η χώρα μας συνολικά καταναλώνει περισσότερη ενέργεια από ό,τι όλη η Γερμανία και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κακή μόνωση των δωμάτων των κατοικιών.

Η δυσκολία έγκειται τόσο στην έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης, όσο και στην αδυναμία υπολογισμού όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν τη μόνωση, όπως των ζωνών κλιματολογικών συνθηκών, της συνολικής επιφάνειας, του είδους του υποστρώματος ή του εμβαδού του κτιρίου. Η μόνωση του δώματος σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας αποτελεί μια επένδυση στο κτίριο, που μεσοπρόθεσμα θα σας γλιτώσει από δαπανηρές επιπλέον επισκευές στεγάνωσης και θα σας προσφέρει οικονομία έως και 60% στην κατανάλωση ενέργειας.


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
MonoTech
Στην MonoTech βασιζόμαστε στην πολύχρο-
νη εμπειρία μας και σε συνδυασμό με την
υψηλή μας εξειδίκευση εγγυόμαστε πλήρως
την ασφάλεια και τη μακροβιότητα της κατα-
σκευής. Οι πιστοποιημένες διαδικασίες, τα
συνεχή σεμινάρια από τους μεγαλύτερους
κατασκευαστές και η χρησιμοποίηση ελεγχό-
μενων - πιστοποιημένων υλικών εξασφαλί-
ζουν τόσο το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης
των συνεργείων μας, όσο και των υπηρεσιών
που προσφέρουμε. Η ενδελεχής μελέτη εγ-
γυάται στο κτίριο την ενεργειακή του ταυτό-
τητα, ένα πιστοποιητικό απαραίτητο πλέον και
στη χώρα μας.
Οι προδιαγραφές ποιότητας MonoTech πε-
ριλαμβάνουν και ένα ευρύτατο συμβουλευ-
τικό ρόλο πριν και μετά την περάτωση των
εργασιών μόνωσης. Η μόνωση είναι ένας
από τους πιο ευαίσθητους τομείς στην οικο-
δομική δραστηριότητα και επηρεάζεται από
πολλούς παράγοντες. Η αξιολόγηση της τε-
χνογνωσίας μας αποκλείει τις δυσάρεστες
εκπλήξεις.

Contact the seller
Μόνωση δωμάτων
Μόνωση δωμάτων
για
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
Το υποχρεωτικό πεδίο δεν συμπληρώθηκε
Το πεδίο δεν συμπληρώθηκε σωστά
Το πεδίο δεν συμπληρώθηκε σωστά
Συγκρίνετε0
ΚαθαρισμόςΕπιλεγμένες θέσεις: 0