infoLeads plus
قرار دادن در خواست
294906پیشنهاد در یافت شد
5848در خواست در یافت شد
Leads > اوکراین > محصولات غذایی و آشامیدنی > گوشت و محصولات گوشت

← Go back
باز کردن اطلاعات تماس

To see the contact infomation, please

عضويت و يا 

Заказ на КОНИНА замороженная, Вырезка очищеная.

شرکت از:اوکراین

درست شده:24 آور 2024  11:00

خريدار:Ольга

تلفن تماس:To open contacts for free and respond to the buyer, you need to register the company on Allbiz
عضويت

E-mail:

درخواست از خریدار:


Доброго дня. Чи продает ви конину? треба висший сорт.

در خواست دیگر پلاس:

#1340208
 
رایگان است
16 مه 2024  18:00
|  رومانی
#1339895
 
رایگان است
9 مه 2024  14:00
|  رومانی
#1339464
 
رایگان است
1 مه 2024  04:00
|  هند
#1339189
 
رایگان است
25 آور 2024  10:00
|  اوکراین
#1339066
 
رایگان است
23 آور 2024  11:00
|  لهستان
#1340210
 
رایگان است
16 مه 2024  19:00
|  اوکراین
#1339684
 
رایگان است
5 مه 2024  06:00
|  بلغارستان
#1339683
 
رایگان است
5 مه 2024  05:00
|  بلغارستان
#1339682
 
رایگان است
5 مه 2024  05:00
|  بلغارستان
#1339306
 
رایگان است
27 آور 2024  09:00
|  روسیه