infoLeads plus
قرار دادن در خواست
291155پیشنهاد در یافت شد
8802در خواست در یافت شد
Leads > ایران > محصولات غذایی و آشامیدنی > شیرینی و شیرینی سازی

← Go back
باز کردن اطلاعات تماس

To see the contact infomation, please

عضويت و يا 

Заказ на Торт Снежок

شرکت از:ایران

درست شده:4 سپت 2023  08:58

خريدار:Айка

تلفن تماس:To open contacts for free and respond to the buyer, you need to register the company on Allbiz
عضويت

E-mail:

درخواست از خریدار:


Здравствуйте торт 2450 это за 1кг
Торты по сколько кг ?

در خواست دیگر پلاس:

#1328217
 
رایگان است
7 دسا 2023  02:58
|  قزاقستان
#1328015
 
رایگان است
4 دسا 2023  06:58
|  قزاقستان
#1327338
 
رایگان است
27 نوا 2023  06:58
|  قزاقستان
#1326233
 
رایگان است
15 نوا 2023  11:58
|  اوکراین
#1328537
 
رایگان است
10 دسا 2023  23:58
|  لهستان
#1328079
 
رایگان است
5 دسا 2023  05:58
|  قزاقستان
#1327912
 
رایگان است
2 دسا 2023  19:58
|  ترکیه
#1327836
 
رایگان است
2 دسا 2023  04:58
|  قزاقستان
#1327716
 
رایگان است
30 نوا 2023  16:58
|  قزاقستان
#1327609
 
رایگان است
29 نوا 2023  18:58
|  اوکراین