infoLeads plus
قرار دادن در خواست
257472پیشنهاد در یافت شد
18606در خواست در یافت شد
Leads > اوکراین > محصولات غذایی و آشامیدنی > خواربار

← Go back
باز کردن اطلاعات تماس

To see the contact infomation, please

عضويت و يا 

Горох колотый

شرکت از:اوکراین

درست شده:3 اوت 2021  09:28

خريدار:ТОВ &#***

تلفن تماس:To open contacts for free and respond to the buyer, you need to register the company on Allbiz
عضويت

E-mail:

شماره : 60.00 تن

مبلغ کلی مورد انتظار: 8.00 UAH

تحویل بر اساس:

گزینه شما

نظرات:

С доставкой. Самовывоз.

درخواست از خریدار:

Купим Горох колотый от 22тонн
Покупаем на постояно.

در خواست دیگر پلاس:

#1195467
 
رایگان است
9 سپت 2021  16:00
|  اوکراین
#1198313
 
رایگان است
22 سپت 2021  09:00
|  اوکراین
#1198293
 
رایگان است
22 سپت 2021  08:00
|  اوکراین
#1197474
 
رایگان است
18 سپت 2021  04:00
|  روسیه
#1196847
 
رایگان است
15 سپت 2021  15:00
|  اوکراین
#1195596
 
رایگان است
10 سپت 2021  09:00
|  اوکراین
#1193524
 
رایگان است
31 اوت 2021  16:00
|  ترکیه
#1192735
 
رایگان است
27 اوت 2021  13:00
|  اوکراین
#1198382
 
رایگان است
22 سپت 2021  12:00
|  اوکراین