infoLeads plus
Καταχώριση αίτησης
135858λάβατε προτάσεων
509295λάβατε αιτήσεων

Αιτήσεις PLUS - μια ειδική υπηρεσία για τους πωλητές allbiz, οι οποίοι θέλουν συνεχώς να πάρουν αιτήσεις για τα εμπορεύματα. Ο αγοραστής μπορεί να τοποθετήσει μια αίτηση για την απόκτηση αγαθών και πιο γρήγορα να βρει έναν απαραίτητο πωλητή με κατάλληλη τιμή και απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος.

5  Δε 2017  09:09

  Белиме*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order cutting board and other wood products

Need a large number of wooden products for the kitchen (the minimum quantity of 100000 pieces per month), but we are ready to consider and fewer production. Interested in a low price for such a large number of products. A more detailed list of necessary products in skeen personally, and so this and wooden utensils, cutting boards, wooden kitchen appliances, etc.

Заказ Разделочная Доска и другие изделия из дерева

Нужно большое количество деревянных изделий для кухни (минимальное количество 100000 штук в месяц), но готовы рассмотреть и меньше количество изготовления. Интересует низкая цена за такое количество продукции. Более детальный список нужных изделий скину в лично, а так это и деревянная посуда, разделочные доски, деревянные кухонные приборы и т.п.

15  Δε 2017  10:00

  Пользо*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order for copper cathodes GOST М00К 859:2003

Interested in the item "copper cathodes GOST М00К 859:2003". Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Катоды Медные М00К по ГОСТ 859:2003

Интересует товар "Катоды Медные М00К по ГОСТ 859:2003". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

28  Νο 2017  15:00

  Юрий

Заказ на Трубная изоляция, изоляция тепловых сетей, газоходов, холодильных камер, авто- ж/д цистерн, ёмкостей

Уточните наличие и цену трубной изоляции для тепловых сетей туба сталь диам. 108 - 300 метров, оплата б/н

14  Δε 2017  11:00

  Иванов Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Elektrodvigun order varіatora fan. CLAAS 7499101

Requires Òîâàð "Elektrodvigun varіatora fan. CLAAS 7499101 "with features: Brand: Claas country of origin: Ukraine, please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Електродвигун варіатора вентил. Claas 7499101

Необходим товар "Електродвигун варіатора вентил. Claas 7499101" с характеристиками: Бренд: Claas Страна производитель: Украина Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

13  Δε 2017  11:00

  Шмыгол***

Сыры от произвордителя, Сыр Российский

Предприятие общественного питания желает заключить договор на поставку сырной продукции.

13  Δε 2017  10:00

  Криницкий Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order Furniture shield clear

On an ongoing basis can buy shield clear celnolamelnyj 20 mm. Let presence price and method of payment. It is possible-if sending the first samples of the carrier. Thank you.

Заказ на Мебельний щит ясен

На постоянной основе могу покупать щит ясен цельноламельный 20 мм. Сообщите наявность цену и способ оплаты. Возможна-ли отправка первых образцов перевозчиком. Спасибо.

30  Νο 2017  08:00

  ккндиб*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order Cox Shubarkolskij

Subject: order for Cox Shubarkolskij *στοιχεία επικοινωνίας* Hello, interested in coke oil, trial lot 200 tons, if suitable volume of 20 000 tons annual payment only on the readiness for shipment on the wagon, you can take it either povagono akredetivu

Заказ на Кокс Шубаркольский

Тема: Заказ на Кокс Шубаркольский *στοιχεία επικοινωνίας* добрый день, интересует кокс нефтянной, пробная партия 200 тонн, если подойдет обьем годовой 20 000 тонн, оплата только по готовности к отгрузке на вагоне, можно повагоно считать, либо по акредетиву

6  Δε 2017  08:00

  Дмитрий  Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order for liquid chlorine

Requires Òîâàð "liquid chlorine". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Хлор жидкий

Необходим товар "Хлор жидкий". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

12  Δε 2017  15:00

  Клесто*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order Transformer tm1000, tm1000 \ 10, tm1000 \ 6

Good afternoon. Need a TS-r/TM1000 6

Заказ на Трансформатор тм1000,тм1000\10,тм1000\6

Добрый день. Нужен тр-р ТМ1000/6

12  Δε 2017  10:00

  Андрей Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Piglets

Optionally, specify the current prices, terms of delivery, payment terms, delivery dates, max/min. party

Поросята

Хочу приобрести для разведения пару просят породы Мангалица и породы мангал. Из разных семей. Дополнительно укажите актуальную цену, условия доставки, условия оплаты, сроки поставки, макс./ мин. партию

9  Δε 2017  10:00

  Ногайб*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Agronet Message Home, CHP

Hello! I am interested in your product Reinforced films for greenhouses. Please contact me soon. Optionally, specify the current prices, delivery terms, delivery times, availability of certificates

Сообщение Агронет Главная,ЧП

Здравствуйте! Меня интересует ваш товар Армированная пленка для теплиц. Свяжитесь со мной, пожалуйста, в ближайшее время. Дополнительно укажите актуальную цену, условия доставки, сроки поставки, наличие сертификатов

2  Δε 2017  16:00

  Хамитб*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order on line for processing of rice-5000 Kharkivyanka CD

We are interested in rice processing line 50-60 tons per day

Заказ на Линия по переработки риса Харьковчанка-5000КР

Нас интересует линия по переработке риса 50-60 тонн в сутки

7  Δε 2017  09:00

  Самвел

Заказ на Дробилка двухвалковая ДДЗ-4

Инетесует цена и сроки поставки в Красноярский край Дробилка двухвалковая зубчатая ДДЗ-4

14  Δε 2017  09:52

  Муравь***

12  Δε 2017  13:00

  мадали***

Сообщение Green Oriental Products, ООО

это желаемая характеристика нута Содержание влаги в зерне - 14,00% примесь сорняков: 1,0% зерновая добавка - 2,0% размер - 7+ мм Уд Мерсин доставка Дополнительно укажите актуальную цену, условия доставки, условия оплаты, сроки поставки, макс./ мин. партию, прайс-лист, наличие сертификатов

11  Δε 2017  11:00

  Ирина Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Post Mystery-M, Ooo

White wondered 400-500 pieces additionally specify the current prices, terms of delivery, payment terms, delivery terms

Сообщение МИСТЕРИЯ-М, ООО

Белый цвет интересует, 400-500 штук Дополнительно укажите актуальную цену, условия доставки, условия оплаты, сроки поставки

4  Δε 2017  15:00

  Цимбал*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order for briquette

You can buy a cake of torfânoj

Заказ на Брикет торфяной

Можна купити брикет торфяной

8  Δε 2017  08:00

  Ерлан Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order for boilers, boilers

Subject: order for boilers, boilers name: *στοιχεία επικοινωνίας* Good morning! company interested in boilers 4 pieces. Technical product specification. Triobretenie boiler. Block-modular boiler-house Description: type, 3.0 Mw power PLANT, liquid and gaseous fuels, for school quantity: 1 unit: Set the type of the boiler boiler 55-70 2101 square fuel fuel fuel consumption kerosene...

Заказ на Котельное оборудование, котлы

Тема: Заказ на Котельное оборудование, котлы *στοιχεία επικοινωνίας* Доброе утро! компанию интересует котлы 4 штуки. Техническая спецификация . Триобретение отопительного котла. Котельная блок-модульная Описание :тип БМК, мощность 3,0 МВт, на жидком и газообразном топливе , для школы Количество: 1 Единица измерения: Комплект Тип котла 2101 Мощность котла 55-70 кв Вид топлива диз...

29  Νο 2017  06:02

  Дмитрий Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Sugar

Buy sugar on a regular basis in Tbilisi and Iran. Amount of 100 tons. Commercial proposal please send to email *στοιχεία επικοινωνίας*

Сахар

Куплю сахар на регулярной основе в Тбилиси и Иран. Объем от 100 тонн. Коммерческое предложение присылайте на почту *στοιχεία επικοινωνίας*

5  Δε 2017  13:14

  Дяків *** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

-Weight, Macaroni nibs of durum wheat

Interested in flour weight, nibs pasta of durum wheat

Крупа вагова, макаронна крупка з твердих сортів пшениці

Цікавить крупа вагова, крупка макаронна з твердих сортів пшениці

5  Δε 2017  10:47

  Антон Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Potato chips

Need a potato with high starch content on an ongoing basis, for the production of chips (big volume) *στοιχεία επικοινωνίας* 70-80 mm Calibre. Favourite varieties: Lady rozeta Saturn pirol Opal Verdi fantasy Or your suggestions

Картофель для чипсов

Нужен Картофель с высоким содержанием крахмала на постоянной основе, для производства чипсов ( боьшой обьем) *στοιχεία επικοινωνίας* Калибр 70-80мм. Предпочитаемые сорта: Леди розета сатурна пироль опал верди фантазия Или ваше предложения

15  Δε 2017  09:00

  михаил

Заказ на Стеклобанка 0,95 л Твист, 4000 штук

Интересует товар "Стеклобанка 0,95 л Твист". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

Προβολή:243648

1Βρείτε τις αιτήσεις που σας ενδιαφέρουν

Όλες οι αιτήσεις περνούν προηγούμενο έλεγχο.

2Προχωράτε στην αναλυτική προβολή της αίτησης.

Για τον σκοπό αυτό χρειάζεται Είσοδος ή Καταχώρηση.

3Προβάλλετε επαφές και επικοινωνήστε με τον αγοραστή

Καλή επιτυχία στις πωλήσεις!