infoLeads plus
Καταχώριση αίτησης
131548λάβατε προτάσεων
496346λάβατε αιτήσεων

Αιτήσεις PLUS - μια ειδική υπηρεσία για τους πωλητές allbiz, οι οποίοι θέλουν συνεχώς να πάρουν αιτήσεις για τα εμπορεύματα. Ο αγοραστής μπορεί να τοποθετήσει μια αίτηση για την απόκτηση αγαθών και πιο γρήγορα να βρει έναν απαραίτητο πωλητή με κατάλληλη τιμή και απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος.

LEADS PLUS

17  Οκ 2017  10:41

  Нина Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Petroleum coke

Buy on long-term petroleum coke. Volume-5 000 tons per month via railway to the border of China (Alashankou). Create your quote with account of delivery up to the border. What norm shipments and other conditions.

Кокс нефтяной

Покупаем на долгосрочной нефтяной кокс. Объем - 5 000 тонн в месяц через ж/д до границы Китая (Алашанькоу). Сформируйте ваше ценовое предложение с учетом доставки до границы. Какая норма отгрузки и другие условия.

18  Οκ 2017  13:00

  Косухи***

Заказ на Бумага из целлюлозы для изделий из бумаги

Меня зовут Ксения, фирма *στοιχεία επικοινωνίας*. Нашу фирму интересует 100% целлюлозная основа для Z полотенец, 2х слойная, 1 слой 15-17г/м2, влагопрочность 17-20%, диаметр гильзы 76 мм. Объем заказа 100-200 тонн в месяц. Какая будет цена и сроки изготовления.

17  Οκ 2017  18:14

  Yakov Lee

Кокс Сырьевой материал Нефтяной

1). Китайская компания купит на экспорт прокаленный нефтяной кокс, в объеме от 2.000 до 10.000 МТ в месяц x 12, соответсвия стандартам на условии поставки DAP ж. д. ст. Достык (Казахстан) - ст Алашанькоу (Китай). 2) Корейская компания купит на экспорт не прокаленный нефтяной кокс, в объеме 100-200.000 МТ в месяц x 12 на условии поставки CIF порт Индия. Для выпуска официальной заявки,...

17  Οκ 2017  13:44

  Хаджии*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Wheat in the Volgograd region

Hello, on a permanent basis, the company buys wheat 3.4.5 class. Cash payment and transfer, pickup from farms, quality of GOST. The minimum lot size of 1000 tons.

Закупаем Пшеницу в Волгоградской области

Здравствуйте,компания на постоянной основе закупает пшеницу 3.4.5 класса. Оплата наличными и перечислением, самовывоз из хозяйств, качество ГОСТ. Минимальный объем партии от 1000 тонн.

13  Οκ 2017  18:00

  Алиев *** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Заказ на Электроды графитированные 500 x 2100 mm UHP Grade Nipple 4 TPİ Long

Buy graphite electrodes of this parameter (Graphite Electrodes & Nipples Dimension: 500 x 2100 mm QUALITY: UHP Grade Nipple TPI 4 Long). Please send price and pics as well as technical and laboratory data or the certificate of the goods that we should review and verify the accuracy. The first batch of purchases will be 40 ton and conclude a contract for 1 year for further and continuous...

Заказ на Электроды графитированные 500 x 2100 mm UHP Grade Nipple 4 TPİ Long

Купим Графитированные Электроды именно этого параметра - (Graphite Electrodes & Nipples Dimension: 500 x 2100 mm QUALITY: UHP Grade Nipple 4 TPİ Long). Пришлите пожалуйста цену и фото.А также технические и лабораторные данные или сертификат данного товара , который мы заранее должны просмотреть и удостовериться в точности. Первая партия закупки будет 40 тонн и заключим контракт на 1 год для...

13  Οκ 2017  09:45

  Куляш *** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Urea, mark b

Interested in carbamide, grade b, 25-50 kg bags of 5000-8000 tons per month, the place of delivery-Turkey.

Карбамид, марки Б

Интересует Карбамид, марки Б, в мешках по 25-50кг, количество - 5000-8000 тонн в месяц, место поставки -Турция.

13  Οκ 2017  12:17

  Мария Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Crystal transparent PVC film

Interested in Crystal clear PVC film thickness of 0.065 µm to 50 µm width 91 cm to 1.4 meters. Softness 36/38/39/40 volume 60 tons per month

Пленка прозрачная Crystal пвх

Интересует пленка прозрачная Crystal пвх толщины от 0,065 мкм до 50 мкм ширины от 91 см до 1,4 метра. Мягкость 36/38/39/40 объем 60 тонн в месяц

12  Οκ 2017  16:00

  Владис*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order for Flour wheaten propylene bags 50 kg

Wheat flour 1-St volume: 25 000 tons/month. (300 000 t./year) annual contract. Packing: 50 kg bags. Payment: l/c. Need price in $ per ton. Do you deliver goods to other countries? We are interested primarily in price incl. delivery on CIF Puerto Bolivar, Colombia or FOB price. Where can you deliver? We will consider our logistics. Will wait for a response. *στοιχεία επικοινωνίας*

Заказ на Мука пшеничная 1сорт в пропиленовых мешках 50 кг

Интересуют цены на муку. Пшеничная мука 1-й Объём: 25 000 т./мес. ( 300 000 т./год), годовой контракт. Упаковка: мешки по 50 кг. Оплата: аккредитив. Цена нужна в $ за 1т. Вы доставляете товар в другие страны? Нас интересует в первую очередь цена с учётом доставки на CIF Puerto Bolivar, Colombia Или же цена на FOB. Куда вы можете доставить? Мы тогда будем считать свою логистику....

11  Οκ 2017  17:29

  Новико*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Microsphere, silica-alumina dry.

Looking for high-quality and reliable supplier of aluminosilicate microspheres in dry form. Volumes for the year 2018 at about 100-200 tons per month. Ask people to write only with specific proposals and certificates.

Микросфера алюмосиликатная сухая.

Ищем качественного и надежного поставщика микросферы алюмосиликатной в сухом виде. Объемы на год 2018 около 100-200 тонн в месяц. Прошу писать людей только с конкретными предложениями и сертификатами.

12  Οκ 2017  11:00

  Нуржан*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

I ask to inform current prices for flour, second grade

I ask to inform current prices for Flour, the second volume of 5000 tons per month

Прошу сообщить актуальную цену на Мука, сорт второй

Прошу сообщить актуальную цену на Мука, сорт второй обьем 5000 тонн в месяц

10  Οκ 2017  06:57

  ООО Би*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Mazut m-100

Our company is interested in buying fuel oil m-100 in the amount of 1000 tons (monthly) on the following indicators, sulfur to 1, freezing temperature not more 25, flashpoint in an open Crucible is not above 180. We ask that you provide a valid passport quality to mazut and value of goods FCA. With respect to you and your business!

Мазут М-100

Наша компания заинтересована в покупке мазута М-100 в количестве 1000 тонн (ежемесячно) по следующим показателям, сера до 1, температура застывания не более 25, температура вспышки в открытом тигле не выше 180. Просим вас предоставить действующий паспорт качества на мазут и стоимость товара на условиях FCA. С уважением к вам и вашему делу!

18  Οκ 2017  09:00

  канат *** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order for Fittings and-3 12, GOST 5781 steel HS 35

Requires Òîâàð "Fittings and-3 12, GOST 5781 steel 35 TOS" with features: Brand: KRSPK Country: Kazakhstan Factory: KRSPK Steel grade: 35 HS Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Арматура А-3 12, ГОСТ 5781 сталь 35 гс

Необходим товар "Арматура А-3 12, ГОСТ 5781 сталь 35 гс" с характеристиками: Бренд: КРСПК Страна производитель: Казахстан Завод производитель: КРСПК Марка стали: 35 гс Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

13  Οκ 2017  14:00

  Помощи*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order for Diesel Oil М-14G2CS

Requires Òîâàð "Diesel Oil М-14G2CS" with features: Brand: Lukoil Country of origin: Russia Interested in the supply of oil quantity 20 tons per month

Заказ на Тепловозное Масло М-14Г2ЦС

Необходим товар "Тепловозное Масло М-14Г2ЦС" с характеристиками: Бренд: Лукойл Страна производитель: Россия Интересует поставка масла в кол-ве 20 тонн в месяц

13  Οκ 2017  15:00

  Джапар*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order for flour for export FCA factory

Interested in the item "flour for export FCA factory." Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Мука высший сорт на экспорт FCA завод

Интересует товар "Мука высший сорт на экспорт FCA завод". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

15  Οκ 2017  15:11

  Вера В*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Green lentils

Interested in green lentils are exported. Volume from 300 tons of prices, offers, send on e-mail

Чечевица зеленая

Интересует чечевица зеленая на экспорт. Объем от 300 тонн.Цены,предложения,присылайте на e-mail

17  Οκ 2017  15:00

  Андрей Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Order on charcoal

Theme: charcoal *στοιχεία επικοινωνίας* Requires Òîâàð "charcoal" with features: Country of origin: Russia Packaging: bags kg coal: Send, please offer by E-mail or call on my number.

Заказ на Уголь древесный

Тема: Заказ на Уголь древесный *στοιχεία επικοινωνίας* Необходим товар "Уголь древесный" с характеристиками: Страна производитель: Россия Фасовка: мешки кг уголь: Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

17  Οκ 2017  19:31

  hamid ***

Покупка ячменя и кукурузы

Mob: +98 911 177 1631 / Telegram / Whatsapp / Viber / Imo Skype ID: TavanBusiness http://agro-russia.com

11  Οκ 2017  18:57

  дубаре*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Flour

Buy wheat flour 1 strain in bags but 50 kg per month 2.5 thousand tons. *στοιχεία επικοινωνίας*

Мука

Купим муку пшеничную 1 сорт в мешках но 50 кг в месяц 2.5 тыс тонн.*στοιχεία επικοινωνίας*

18  Οκ 2017  11:30

  Васили*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Fruit

We are waiting for proposals to supply fruit in Moscow, minimum party (20тn).

Фрукты

Ждем предложения о поставке фруктов в г. Москва, минимальная партия - (20тн).

18  Οκ 2017  08:00

  Мовчан*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Request for bed linen. Wholesale and retail.

Hello! I am interested in your product sheets. Wholesale and retail ... Please contact me soon. Optionally, specify the current prices, terms of delivery, payment terms, delivery dates, max/min. party, Pricelist, certifications

Запрос по Постельное бельё. Опт и розница.

Здравствуйте! Меня интересует ваш товар Постельное бельё. Опт и розница.. Свяжитесь со мной, пожалуйста, в ближайшее время. Дополнительно укажите актуальную цену, условия доставки, условия оплаты, сроки поставки, макс./ мин. партию, прайс-лист, наличие сертификатов

13  Οκ 2017  14:00

  Черныш*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

The order for the compressor, CT-6, compressor equipment

Requires Òîâàð "compressor KT-6, compressor equipment". Please send a proposal via E-mail or call on my number. Interested in price and availability and time of shipment

Заказ на Компрессор, КТ-6, компрессорное оборудование

Необходим товар "Компрессор, КТ-6, компрессорное оборудование". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона. Интересует цена и наличие и сроки отгрузки

15  Οκ 2017  18:03

  Иван П*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Walnut shells

Buy with delivery to Simferopol 10 tons of walnut shell. Payment on the fact.

Скорлупа грецкого ореха

Куплю с доставкой до г. Симферополя 10 т скорлупы грецкого ореха. Оплата - по факту.

17  Οκ 2017  10:00

  Фирсов*** Αυτόματη μετάφραση κειμένου

Carnet order beef offals

Requires Òîâàð "beef offals Carnet". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Книжки говяжьи субпродукты

Необходим товар "Книжки говяжьи субпродукты". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

Προβολή:243648

1Βρείτε τις αιτήσεις που σας ενδιαφέρουν

Όλες οι αιτήσεις περνούν προηγούμενο έλεγχο.

2Προχωράτε στην αναλυτική προβολή της αίτησης.

Για τον σκοπό αυτό χρειάζεται Είσοδος ή Καταχώρηση.

3Προβάλλετε επαφές και επικοινωνήστε με τον αγοραστή

Καλή επιτυχία στις πωλήσεις!