infoLeads plus
Да се помести заявка
129119получени са предложения
488603постъпили са заявки

Заявки ПЛЮС - това е специален сервиз за продавачи от allbiz, които искат да получават постоянни заявки за своята стока. Купувачът може да изложи своя заявка за придобиване на стоката и по-бързо да намери необходим продавач с подходяща стойност и необходимо количество стока.

Промишлена химия

22 Сеп 2017  13:56

  Мигале*** Автопревод на текста

Monojetilengljukol

Organization for own production needs monojetilengljukol 3 gasoline a month.

Моноэтиленглюколь

Организации для собственного производства необходим моноэтиленглюколь 3 бензовоза в месяц.

22 Сеп 2017  08:01

  Белов *** Автопревод на текста

Margancevyj concentrate

Interested in price and opportunity to leave 2tn in month of manganese concentrate (26-43%). pickup in big-bag-any payment. Characteristics of manganese concentrate: Mn-32-34% of MnO2-45-48% SiO2:29-30% 1-3% CaO MgO-0.6-2.2% Al2O3-1-2, 0% Fe-0.2-2.0% (P) 2O5-no more than 0.060% S-no more than 0.023% from-0.5-0, 60% Fraction: 0.004-3 mm Margancenvyj concentrate complies with ТУ У...

Марганцевый концентрат

Интересует цена и возможность отпуска 2тн в месяц, марганцевого концентрата (26-43%). Самовывоз в биг-бег, форма оплаты - любая. Характеристики марганцевого концентрата: Mn - 32 - 34% MnO2 - 45-48% SiO2:29 - 30 % CaO - 1-3% MgO - 0,6- 2,2 % Al2O3 - 1-2,0 % Fe - 0,2 - 2,0 % P2O5 - не более 0,060% S - не более 0,023 % С - 0,5 - 0, 60 % Фракция: 0,004- 3 мм Марганценвый концетрат...

21 Сеп 2017  09:00

  хамрое*** Автопревод на текста

Order on Gossipolovaja resin (Tar)

Requires Òîâàð "Gossipolovaja tar (Tar) characteristics: Country: Uzbekistan Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Госсиполовая смола (Гудрон)

Необходим товар "Госсиполовая смола (Гудрон) " с характеристиками: Страна производитель: Узбекистан Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

23 Сеп 2017  16:00

  Чумаче*** Автопревод на текста

Order on liquid glass

I am interested in "liquid glass". Contact me for details.

Заказ на Жидкое стекло

Меня интересует "Жидкое стекло". Свяжитесь со мной для уточнения деталей.

20 Сеп 2017  12:11

  SUREN *** Автопревод на текста

Chemical threads

I will buy PA 66yarn dty,fdy spandex.

Нити химические

I will buy PA 66yarn dty,fdy spandex.

14 Сеп 2017  13:00

  Сапрон*** Автопревод на текста

Order for road bitumen packed

I am interested in "road bitumen packed." Contact me for details.

Заказ на Битум дорожный фасованный

Меня интересует "Битум дорожный фасованный". Свяжитесь со мной для уточнения деталей.

18 Сеп 2017  14:03

  Аскаро*** Автопревод на текста

Electrode weight

Interested in mass of Electrode for use in the production of calcium carbide

Электродная масса

Интересует Электродная масса для использования в производстве карбида кальция

12 Сеп 2017  08:00

  Хаснул*** Автопревод на текста

Order for road bitumen BND 60/90, BND 90/130

Requires Òîâàð "bitumen BND 60/90, BND 90/130" with features: Appointment: Road Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Битум дорожный БНД 60/90, БНД 90/130

Необходим товар "Битум дорожный БНД 60/90, БНД 90/130" с характеристиками: Назначение: Дорожный Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

11 Сеп 2017  09:00

  Есмамб*** Автопревод на текста

Order for road bitumen

Requires Òîâàð "bitumen" BND 60/90 barrel (200 l) Country: Kazakhstan Appointment: Road Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Битум дорожный

Необходим товар "Битум дорожный" БНД 60/90 в бочках (200л) Страна производитель: Казахстан Назначение: Дорожный Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

15 Сеп 2017  18:33

  cimpan***

Brichete Cocs

Buna ziua doresc o oferta pentru cocs 100 tone

11 Сеп 2017  15:00

  v Автопревод на текста

Paraffin order T1 IRAN

Requires Òîâàð "paraffin T1 IRAN" with features: Country of origin: Iran Form: Solid Purpose: candles Packing: carton Oil: 1% Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Парафин технический Т1 ИРАН

Необходим товар "Парафин технический Т1 ИРАН" с характеристиками: Страна производитель: Иран Форма вещества: Твердый Назначение: Для свечей Упаковка: Картонный ящик Масло: 1% Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

13 Сеп 2017  14:48

  Василий Автопревод на текста

Need a atistaticheskaja additive for diesel in Togliatti.

Additive designed to increase conductivity indicator diesel fuel grade EURO (e) DT (e) K5, (e) DT l K5

Нужна атистатическая присадка для дизеля в тольятти.

Присадка для увеличения показателя удельной электрической проводимости дизельных топлив сорт ЕВРО Е ДТ Е К5, Е ДТ Л К5

11 Сеп 2017  15:00

  Самохи*** Автопревод на текста

Order Oil axial axial oil w winter summer l

I am interested in "butter, butter w winter axial axial summer l." Contact me for details.

Заказ на Масло осевое зимнее З, масло осевое летнее Л

Меня интересует "Масло осевое зимнее З, масло осевое летнее Л". Свяжитесь со мной для уточнения деталей.

9 Сеп 2017  15:00

  Пальце*** Автопревод на текста

Lump sulfur order and granulated

Requires Òîâàð "lump sulfur and granular" with features: Country of origin: Russia Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Сера комовая и гранулированная

Необходим товар "Сера комовая и гранулированная" с характеристиками: Страна производитель: Россия Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

20 Сеп 2017  09:00

  Ахмето*** Автопревод на текста

Order for Heavy distillate fuel oil

Subject: order for Heavy distillate fuel oil *контактни данни* Requires Òîâàð heavy distillate fuel oil ". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Тяжелое дистиллятное жидкое топливо

Тема: Заказ на Тяжелое дистиллятное жидкое топливо *контактни данни* Необходим товар "Тяжелое дистиллятное жидкое топливо". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

23 Сеп 2017  11:00

  Білост*** Автопревод на текста

Orders for Argon

The necessary product "argon". Please send your proposal by E-mail or contact me by phone at

Замовлення на Кисень медичний

Необхідний товар "Кисень медичний". Надішліть, будь ласка, пропозицію по E-mail або зв'яжіться зі мною за телефоном

21 Сеп 2017  11:00

  Витюк *** Автопревод на текста

Centrifugal Separator order SEE 2-4

Requires Òîâàð "centrifugal Separator SM 2-4". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Сепаратор центробежный СМ 2-4

Необходим товар "Сепаратор центробежный СМ 2-4". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

19 Сеп 2017  08:00

  герман Автопревод на текста

Order for ethyl acetate

Requires Òîâàð "Ethyl". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Этилацетат

Необходим товар "Этилацетат". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

19 Сеп 2017  11:00

  жанымхан Автопревод на текста

Order on petroleum coke ART JSC 39334881-005-2009

Interested in the item "petroleum coke ART JSC 39334881-005-2009". Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Кокс нефтяной СТ АО 39334881- 005-2009

Интересует товар "Кокс нефтяной СТ АО 39334881- 005-2009". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

19 Сеп 2017  11:00

  Тажиба*** Автопревод на текста

Order for R410A Refrigerant

Requires Òîâàð "R410A Freon" with features: Country of origin: China Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Фреон R410A

Необходим товар "Фреон R410A" с характеристиками: Страна производитель: Китай Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

18 Сеп 2017  11:00

  Мухаме*** Автопревод на текста

Order on potassium sulfate

Subject: Order on potassium sulfate *контактни данни* Requires Òîâàð "potassium sulphate". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Сульфат калия

Тема: Заказ на Сульфат калия *контактни данни* Необходим товар "Сульфат калия". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

20 Сеп 2017  14:00

  Носенк***

Заказ на МКФ-2, МК-1 Керамический материал, масса для производства майоликовых изделий

Интересует товар "МКФ-2, МК-1 Керамический материал, масса для производства майоликовых изделий". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

Да се покаже:243648

1Намирайте заявки, които са ви интересни

Всички заявки се подлагат на предварителна модерация.

2Преминавайте към детайлно преглеждане на заявката.

За това е необходимо Влез или Регистрирай се.

3Откривайте контактите и свързвайте се с купувача

Пожелаваме сполучливи продажби!