infoLeads plus
Да се помести заявка
126107получени са предложения
479319постъпили са заявки

Заявки ПЛЮС - това е специален сервиз за продавачи от allbiz, които искат да получават постоянни заявки за своята стока. Купувачът може да изложи своя заявка за придобиване на стоката и по-бързо да намери необходим продавач с подходяща стойност и необходимо количество стока.

Дърво, дървен материал

15 Авг 2017  18:00

  Роман Автопревод на текста

Order on unedged boards (oak) wholesale of natural moisture.

Interested in the price of the commodity unedged boards (oak), 2-3 variety for the production of parquet, wholesale. On an ongoing basis. If quality and price are satisfied, purchase large volumes of low prices.

Заказ на Доска необрезная дуб естественной влажности оптом.

Интересует цена на товар Доска необрезная дуб , 2-3 сорт , для производства паркета , оптом. На постоянной основе . Если цена и качество устраивает , объёмы закупки большие Низкие цены.

11 Авг 2017  12:00

  Роман Автопревод на текста

Order lumber from the manufacturer

Interested in product from the manufacturer " Timber ". Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Пиломатериалы от производителя

Интересует товар "Пиломатериалы от производителя". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

20 Авг 2017  08:00

  Ханько*** Автопревод на текста

Order for SF900 stump cutter

Interested in product "SF900 stump cutter". Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Измельчитель пней SF900

Интересует товар "Измельчитель пней SF900". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

21 Авг 2017  07:00

  Нуржан*** Автопревод на текста

Order for Rejsmusnyj machine, 1800 Watts

Requires Òîâàð "Rejsmusnyj machine, 1800 W" with features: Machine type: impregnation Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Рейсмусный станок, 1800 Вт

Необходим товар "Рейсмусный станок, 1800 Вт" с характеристиками: Тип станка: Рейсмусовый Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

17 Авг 2017  16:00

  Бойко *** Автопревод на текста

Order Machine stamping Avangard-PM-50 m-2-ton gang saw

Interested in the item "Machine stamping Avangard-PM-50 m-2-ton gang saw". Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Станок рамный Авангард-РM-50 М-2-Т многопильный

Интересует товар "Станок рамный Авангард-РM-50 М-2-Т многопильный". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

17 Авг 2017  13:00

  Котюк *** Автопревод на текста

Order of the forest round wood

Interested in the item "round Forest".

Заказ на Лес кругляк

Интересует товар "Лес кругляк".

17 Авг 2017  17:00

  Войциш*** Автопревод на текста

Order for Charring furnace

Requires Òîâàð "Charring furnace" with features: Country of origin: Ukraine Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Углевыжигательные печи

Необходим товар "Углевыжигательные печи" с характеристиками: Страна производитель: Украина Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

15 Авг 2017  15:00

  ганна Автопревод на текста

Order for Drevestno-bonded particleboard (chipboard)

Requires Òîâàð "Drevestno-bonded particleboard (chipboard). Please send a proposal via E-mail

Заказ на Древестно-стружечная плита (ДСП)

Необходим товар "Древестно-стружечная плита (ДСП)". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail

19 Авг 2017  08:00

  федоро*** Автопревод на текста

Order on Line splicing technique known as finger jointing Grecon Profijoint

Interested in the item "line splicing technique known as finger jointing Grecon Profijoint". Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Линия сращивания на минишип Grecon Profijoint

Интересует товар "Линия сращивания на минишип Grecon Profijoint". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

20 Авг 2017  16:00

  Рудой *** Автопревод на текста

The surface gauge order Zenitech RA 400/120

Requires Òîâàð "surface gauge Zenitech RA 400/120" with features: Machine type: impregnation Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Рейсмус Zenitech RA 400/120

Необходим товар "Рейсмус Zenitech RA 400/120" с характеристиками: Тип станка: Рейсмусовый Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

20 Авг 2017  14:00

  Glen R***

Order for Woodworking Machine

We are interested in product "Woodworking Machine". Please send a quote via E-mail or call back at my phone number.

20 Авг 2017  11:00

  Умаров*** Автопревод на текста

Order for cement-bonded particleboard EETE LP

Requires Òîâàð "cement-bonded particleboard EETE « LP »". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Цементно-стружечная плита EETE «LP»

Необходим товар "Цементно-стружечная плита EETE «LP»". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

19 Авг 2017  08:00

  федоро*** Автопревод на текста

Order for CNC-kalevochnyj machine Weinig Powermat 600 Compact

Requires Òîâàð "moulder kalevochnyj machine Weinig Powermat 600 Compact" with features: Country of origin: Germany Plant manufacturer: Weinig Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Строгально-калевочный станок Weinig Powermat 600 Compact

Необходим товар "Строгально-калевочный станок Weinig Powermat 600 Compact" с характеристиками: Страна производитель: Германия Завод производитель: Weinig Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

16 Авг 2017  11:00

  ООО "Д*** Автопревод на текста

Order for medium density fiberboard MDF fiberboard (MDF-Medium Density Fiberboard)

Interested in the item "fibreboard (DVP), MDF (Medium Density Fiberboard MDF)". Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Древесноволокнистая плита (ДВП) МДФ (MDF -Medium Density Fiberboard)

Интересует товар "Древесноволокнистая плита (ДВП) МДФ (MDF -Medium Density Fiberboard)". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

19 Авг 2017  08:00

  Ермола*** Автопревод на текста

Order for Equipment for the drying chamber

Requires Òîâàð "Equipment for the drying chamber. Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Автоматика для сушильной камеры

Необходим товар "Автоматика для сушильной камеры". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

18 Авг 2017  08:00

  Чурбан*** Автопревод на текста

Order for log loader AMKODOR 352 l-01

Requires Òîâàð "Logger AMKODOR 352 l-01" with features: Country of origin: Belarus Plant manufacturer: Amkodor Capacity: 5 t Loader type: Logger Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Лесопогрузчик АМКОДОР 352Л-01

Необходим товар "Лесопогрузчик АМКОДОР 352Л-01" с характеристиками: Страна производитель: Беларусь Завод производитель: Амкодор Грузоподъемность: 5 т Тип погрузчика: Лесопогрузчик Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

18 Авг 2017  08:00

  Шут Се*** Автопревод на текста

Hydraulic grab bucket order capture and Manipulator for the forest

Subject: hydraulic grab bucket order capture and Manipulator for the forest *контактни данни* Interested in the item "Clamshell hydraulic capture and Manipulator for the forest". Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Грейферный гидравлический захват и манипулятор для леса

Тема: Заказ на Грейферный гидравлический захват и манипулятор для леса *контактни данни* Интересует товар "Грейферный гидравлический захват и манипулятор для леса". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

18 Авг 2017  08:00

  Жарин *** Автопревод на текста

The order for the block-House

Interested in product "block House". Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Блок-хаус

Интересует товар "Блок-хаус". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

17 Авг 2017  13:00

  слобод*** Автопревод на текста

Order for thicknesser DMS 63

Requires Òîâàð "thickness Planer DMS 63" with features: Machine type: impregnation Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Рейсмусовый станок DMS 63

Необходим товар "Рейсмусовый станок DMS 63" с характеристиками: Тип станка: Рейсмусовый Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

16 Авг 2017  09:43

  Avram ***

Casute din bare de lemn

Suntem interesați de "WC grădina". Va rugăm să trimiteți o oferta de preț pe e-mail sau să ne contactați telefonic.

17 Авг 2017  16:00

  Наталья Автопревод на текста

Order for drilling and grooving machine Weinig Unimat 500

Interested in the item "Boring-grooving machine Weinig Unimat 500". Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Сверлильно-пазовальные станки Weinig Unimat 500

Интересует товар "Сверлильно-пазовальные станки Weinig Unimat 500". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

17 Авг 2017  08:00

  Жуков *** Автопревод на текста

Order for milling machine CNC cylindrical items, including carved columns, balusters, etc.

Requires Òîâàð "milling machine CNC cylindrical items, including carved columns, balusters, etc." with features: Country of origin: China Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Станок фрезерный с ЧПУ для обработки цилиндрических предметов, в т.ч. резных колонн, балясин и пр.

Необходим товар "Станок фрезерный с ЧПУ для обработки цилиндрических предметов, в т.ч. резных колонн, балясин и пр." с характеристиками: Страна производитель: Китай Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

16 Авг 2017  11:00

  BGV Kumar

Order for Silverwood Round Logs

We are interested in product "Silverwood Round Logs" with the specifications: Brand: ROUND Please send a quote via E-mail. Self pickup if available in Bangalore. Girth 4 Feet and above

Да се покаже:243648

1Намирайте заявки, които са ви интересни

Всички заявки се подлагат на предварителна модерация.

2Преминавайте към детайлно преглеждане на заявката.

За това е необходимо Влез или Регистрирай се.

3Откривайте контактите и свързвайте се с купувача

Пожелаваме сполучливи продажби!