infoLeads plus
Да се помести заявка
126107получени са предложения
479319постъпили са заявки

Заявки ПЛЮС - това е специален сервиз за продавачи от allbiz, които искат да получават постоянни заявки за своята стока. Купувачът може да изложи своя заявка за придобиване на стоката и по-бързо да намери необходим продавач с подходяща стойност и необходимо количество стока.

Гуми и пластмаса

19 Авг 2017  11:00

  Михаил Автопревод на текста

Order PET Flex

Requires Òîâàð "Pat Flex" with features: Country: Kazakhstan Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на ПЭТ флекс

Необходим товар "ПЭТ флекс " с характеристиками: Страна производитель: Казахстан Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

12 Авг 2017  18:00

  Татаре*** Автопревод на текста

Order natural latex REVULTEX LR

Requires Òîâàð "natural Latex REVULTEX LR" with features: Country: Malaysia Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Латекс натуральный REVULTEX LR

Необходим товар "Латекс натуральный REVULTEX LR" с характеристиками: Страна производитель: Малайзия Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

18 Авг 2017  16:00

  Литвин*** Автопревод на текста

The order for the Friction washer

Requires Òîâàð "Friction washing" with features: Country of origin: Ukraine Power: 18 kW Capacity: 1200 kg/h Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Фрикционная мойка

Необходим товар "Фрикционная мойка" с характеристиками: Страна производитель: Украина Мощность: 18 кВт Производительность: 1200 кг/ч Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

7 Авг 2017  08:00

  Ержан Автопревод на текста

LDPE Pellet order secondary

Subject: order for Pellet P.A. secondary *контактни данни* Requires Òîâàð "Pellet P.A. secondary" with features: Brand: Samұryқ Gers Country: Kazakhstan Quantity: from 5 t Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Гранула ПВД вторичная

Тема: Заказ на Гранула ПВД вторичная *контактни данни* Необходим товар "Гранула ПВД вторичная" с характеристиками: Бренд: Самұрық Жер Страна производитель: Казахстан Кол-во: от 5 т Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

20 Авг 2017  11:00

  Максуд*** Автопревод на текста

Order for Pp (polypropylene copolymer), Balen 01370

Requires Òîâàð "Pp (polypropylene copolymer), Balen 01370" with features: Brand: Ufaorgsintez, Jsc Country of origin: Russia Baleines: 01370 Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Полипропилен (сополимер пропилена) Бален 01370

Необходим товар "Полипропилен (сополимер пропилена) Бален 01370" с характеристиками: Бренд: Уфаоргсинтез Страна производитель: Россия Бален: 01370 Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

19 Авг 2017  16:00

  Наталия Автопревод на текста

Sample order No. 1 Shaving Tetrapack transparent

Interested in product "model No. 1 Shaving Tetrapack transparent." Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Образец №1 Стружка Тетрапак прозрачная

Интересует товар "Образец №1 Стружка Тетрапак прозрачная". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

11 Авг 2017  15:00

  Фарит *** Автопревод на текста

Order the Bushings, rods, disks from the composition F4c20. TU 6-05-1413-76

I ask to consider: Tape MON (f-4) 0.4 h50 GOST 24222-80 -20 kg; Sheet 1.5 mm (f-4) TOU 6.05.810-88 10 kg; Sheet of 4 mm. "C" (4) the 6.05.810- -20 88 kg; Sheet 15 mm F4c20 TU 6.05.1413-30 – 76 kg.

Заказ на Втулки, стержни, диски из композиции Ф4К20. ТУ 6-05-1413-76

Прошу рассмотреть возможность поставки : Лента ПН(ф-4) 0,4х50 ГОСТ24222-80 -20 кг; Лист 1,5 мм (Ф-4)ТУ6.05.810-88 10 кг; Лист 4мм. "С" (ф-4) ТУ6.05.810-88 -20 кг; Лист 15 мм Ф4К20 ТУ6.05.1413-76 – 30 кг.

19 Авг 2017  08:00

  Кирилл*** Автопревод на текста

Order for rubber, type skms-30 APKM-27, GOST 15628-79 first grade

Interested in the item "rubber, type skms-30 APKM-27, GOST 15628-79 first grade." Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Каучук СКМС-30 АРКМ-27, ГОСТ 15628-79 сорт первый

Интересует товар "Каучук СКМС-30 АРКМ-27, ГОСТ 15628-79 сорт первый". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

1 Авг 2017  16:00

  Борис Автопревод на текста

LDPE Pellet order

Interested in the item "LDPE Granules". Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Гранула ПВД

Интересует товар "Гранула ПВД". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

15 Авг 2017  16:00

  Рудниц*** Автопревод на текста

Order for Polystyrene foaming China

Subject: order for Polystyrene foaming China *контактни данни* Interested in the item "Polystyrene foaming China". Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Полистирол вспенивающийся Китай

Тема: Заказ на Полистирол вспенивающийся Китай *контактни данни* Интересует товар "Полистирол вспенивающийся Китай". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

16 Авг 2017  11:00

  ASHISH***

Order for HDPE Granuals

We are interested in product "HDPE Granuals". Please send a quote via E-mail or call back at my phone number. send me your product price list.

2 Авг 2017  07:00

  aizhan Автопревод на текста

Order Rezinovoja crumb, rubber tiles and rubber roll coverings, textile cord

I am interested in "Rezinovoja crumb, rubber tiles and rubber roll coverings, textile cord. Contact me for details.

Заказ на Резиновоя крошка, резиновые плитки и резиновые рулонные покрытия,текстильный корд

Меня интересует "Резиновоя крошка, резиновые плитки и резиновые рулонные покрытия,текстильный корд". Свяжитесь со мной для уточнения деталей.

15 Авг 2017  15:00

  Стокол*** Автопревод на текста

Orders for equipment for the processing of plastic bottles

The necessary product "equipment for processing plastic bottles." Please send your proposal by E-mail or contact me by phone at

Замовлення на Устаткування для переробки пластикових пляшок

Необхідний товар "Устаткування для переробки пластикових пляшок". Надішліть, будь ласка, пропозицію по E-mail або зв'яжіться зі мною за телефоном

3 Авг 2017  09:00

  Бурумк*** Автопревод на текста

Order pet granulate in Uzbekistan.

Requires Òîâàð "pet granulate in Uzbekistan" with characteristics: Brand: Geleon Link Country: Uzbekistan Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на ПЭТ гранулят в Узбекистане.

Необходим товар "ПЭТ гранулят в Узбекистане." с характеристиками: Бренд: Geleon Link Страна производитель: Узбекистан Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

8 Авг 2017  16:00

  Латышо*** Автопревод на текста

Order on injection molding machines, extruders

Interested in the item "injection molding machines, extruders. Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Термопластавтоматы, экструдеры

Интересует товар "Термопластавтоматы, экструдеры". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

25 Юли 2017  08:00

  Абдура*** Автопревод на текста

Order for Rubber crumb

Interested in the item "Crumb." Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Резиновая крошка

Интересует товар "Резиновая крошка". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

8 Авг 2017  14:00

  Литвин*** Автопревод на текста

Order for Semi-automatic blow

Commercial proposal waiting on mail *контактни данни*

Заказ на Полуавтомат выдувной

Интересует товар "Полуавтомат выдувной". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий. Коммерческое предложение жду на почте *контактни данни*

27 Юли 2017  09:00

  Дмитрий Автопревод на текста

Order on natural rubber

Topic: natural rubber *контактни данни* Interested in product "natural rubber". Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Каучук натуральный

Тема: Заказ на Каучук натуральный *контактни данни* Интересует товар "Каучук натуральный". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

18 Авг 2017  11:00

  Байход*** Автопревод на текста

Order for Silicone molding

Requires Òîâàð "Silicone molding" with features: Country of origin: China Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Силикон формовочный

Необходим товар "Силикон формовочный" с характеристиками: Страна производитель: Китай Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

19 Авг 2017  16:00

  Ковпак*** Автопревод на текста

Order on Cretaceous additive for polyethylene

I am interested in "Cretaceous additive for polyethylene". Contact me for details.

Заказ на Меловая добавка для полиэтилена

Меня интересует "Меловая добавка для полиэтилена". Свяжитесь со мной для уточнения деталей.

4 Авг 2017  15:00

  роменс*** Автопревод на текста

Order the Blowing machine for PET containers, Simferopol-Crimea

Requires Òîâàð "Blowing apparatus for PET containers, Simferopol-Crimea". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Выдувной аппарат для пэт тары, Симферополь - АР Крым

Необходим товар "Выдувной аппарат для пэт тары, Симферополь - АР Крым". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

1 Авг 2017  16:00

  Владимир Автопревод на текста

Worm order machine (extruder)

Requires Òîâàð "Worm machine (extruder). Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Червячные машины (экструдеры)

Необходим товар "Червячные машины (экструдеры)". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

24 Юли 2017  11:00

  Elvin

Order for Foam rubber polyurethane foam furniture

We are interested in product "Foam rubber polyurethane foam furniture". Please send a quote via E-mail or call back at my phone number.

Да се покаже:243648

1Намирайте заявки, които са ви интересни

Всички заявки се подлагат на предварителна модерация.

2Преминавайте към детайлно преглеждане на заявката.

За това е необходимо Влез или Регистрирай се.

3Откривайте контактите и свързвайте се с купувача

Пожелаваме сполучливи продажби!