infoLeads plus
Да се помести заявка
126107получени са предложения
479319постъпили са заявки

Заявки ПЛЮС - това е специален сервиз за продавачи от allbiz, които искат да получават постоянни заявки за своята стока. Купувачът може да изложи своя заявка за придобиване на стоката и по-бързо да намери необходим продавач с подходяща стойност и необходимо количество стока.

Инструменти

18 Авг 2017  08:00

  талгат Автопревод на текста

Order Dies, metal cutting tools, carbide dies

Requires Òîâàð "Dies, metal cutting tools, carbide dies" with features: Brand: Cameron Country of origin: United States Material: tungsten carbide Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Плашки, металлорежущий инструмент, плашки твердосплавные

Необходим товар "Плашки, металлорежущий инструмент, плашки твердосплавные" с характеристиками: Бренд: Cameron Страна производитель: США Материал: Твердый сплав Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

15 Авг 2017  15:00

  Евгений Автопревод на текста

Toporishche order

Requires Òîâàð "Toporishche. 600 mm please send proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Топорище

Необходим товар "Топорище".600мм Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

17 Авг 2017  13:00

  Алферь*** Автопревод на текста

Order to Pump diesel Firman SDP100CL (96 m3/h 100 mm)

Requires Òîâàð "Pump diesel Firman SDP100CL (96 m3/h 100 mm)". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Мотопомпа дизельная Фирман SDP100CL (96 м3/ч, 100 мм)

Необходим товар "Мотопомпа дизельная Фирман SDP100CL (96 м3/ч, 100 мм)". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

17 Авг 2017  08:00

  Распоп*** Автопревод на текста

Order for Helium leak detectors

Interested in product "Helium leak detectors". Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Гелиевые течеискатели

Интересует товар "Гелиевые течеискатели". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

15 Авг 2017  15:00

  ОЛЕГ Автопревод на текста

Order toolset Scheffler 108 PC Quality Germany

The necessary product "Toolkit Scheffler 108 PC Quality Germany": Country of origin: Germany Please send an offer by E-mail or contact me by phone at

Замовлення на Набір інструментів Scheffler 108 PC Якість Німеччина

Необхідний товар "Набір інструментів Scheffler 108 PC Якість Німеччина" з характеристиками: Країна виробник: Німеччина Вишліть, будь ласка, пропозицію по E-mail або зв'яжіться зі мною за телефоном

16 Авг 2017  16:00

  Сергей Автопревод на текста

Order for pomp series NP

Requires Òîâàð "pomp series NP. Please send a proposal via E-mail or call on my number. Internsujut submersible pump with hydraulic or pneumatic drive with sleeve DO 80-100, height 10 m, flow capacity from 45 m3/h

Заказ на Помпы погружные шламовые серии НП

Необходим товар "Помпы погружные шламовые серии НП". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона. Интернсуют погружные помпы с гидро- или пневмоприводом с подающим рукавом ДУ80-100, высотой подачи от 10м, производительностью от 45 куб.м/час

16 Авг 2017  11:00

  Смагул*** Автопревод на текста

Station evacuation order freon ROREC ROTHENBERGER INSTRUMENT

Requires Òîâàð station evacuation freon ROREC ROTHENBERGER INSTRUMENT "with features: Brand: ROTHENBERGER INSTRUMENT Country of origin: Germany Weight: 17 kg Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Станция эвакуации фреона ROTHENBERGER ROREC

Необходим товар "Станция эвакуации фреона ROTHENBERGER ROREC" с характеристиками: Бренд: ROTHENBERGER Страна производитель: Германия Вес: 17 кг Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

16 Авг 2017  13:00

  deepak***

Order for Automatic Double End Chamfering Machine

We are interested in product "Automatic Double End Chamfering Machine". Please send a quote via E-mail or call back at my phone number.

14 Авг 2017  09:00

  Антоно*** Автопревод на текста

Rokit order Frame

Requires Òîâàð "Rokit Frame" with features: Brand: Rokit Country of origin: Russia -Length-1500 mm. /3000 mm. Width 305 mm. Height 110 mm. -Weight-8200 g/16500 g. -Guide slot -16 mm. -Material-aluminium AL/steel: Accelerated processing of sheets of the KPA and STEEL composite. Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Рокит Рама

Необходим товар "Рокит Рама" с характеристиками: Бренд: Рокит Страна производитель: Россия - Длина - 1500 мм. / 3000 мм. - Ширина - 305 мм. - Высота - 110 мм. - Вес - 8200 гр./ 16500 гр. - Направляющий паз -16 мм. - Материал - алюминий АТ/ сталь.: Ускоренная обработка листов АКП и СТАЛЬНОГО композита. Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер...

14 Авг 2017  08:00

  просек*** Автопревод на текста

Order for Drills 8200-2/45

Requires Òîâàð "Drills 8200-2/45" with features: Brand: Dremel Country of origin: United States Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Бормашинка 8200-2/45

Необходим товар "Бормашинка 8200-2/45" с характеристиками: Бренд: Dremel Страна производитель: США Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

15 Авг 2017  13:00

  бомко *** Автопревод на текста

Order for Grindstone Izhmash BG-1300 industrial line

Requires Òîâàð "Sharpened Izhmash BG-1300 industrial line". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Точило Ижмаш BG-1300 industrial line

Необходим товар "Точило Ижмаш BG-1300 industrial line". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

9 Авг 2017  16:00

  АНДРЕЙ Автопревод на текста

Order to Wrench AIW-253115K

Interested in the item "Wrench AIW-253115K". Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Пневмогайковерт AIW-253115K

Интересует товар "Пневмогайковерт AIW-253115K". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

8 Авг 2017  16:00

  Татари*** Автопревод на текста

Kanavochnik KTR series order

Interested in product "Kanavochnik series of CTD-CTD 38-51". Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Канавочник серии КТР

Интересует товар "Канавочник серии КТР-38 КТР-51". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

7 Авг 2017  08:00

  Страто*** Автопревод на текста

Order for dust-free abrasive blasting machine SB 750 Nederman

Requires Òîâàð "dust-free abrasive blasting machine SB 750 Nederman" with features: Country of origin: Sweden Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Беспылевой абразивоструйный аппарат SB 750 Nederman

Необходим товар "Беспылевой абразивоструйный аппарат SB 750 Nederman" с характеристиками: Страна производитель: Швеция Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

10 Авг 2017  15:00

  ПЕТРОВ*** Автопревод на текста

Order on Hydraulic submersible HYDRAULIC pump shlamovaja HWP2/3/4

Interested in the item "Hydraulic submersible HYDRAULIC pump shlamovaja and HWP3 4. Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Гидравлическая погружная шламовая помпа HYCON HWP2/3/4

Интересует товар "Гидравлическая погружная шламовая помпа HYCON HWP3 И 4". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

10 Авг 2017  09:00

  женя Автопревод на текста

Order for Stationary pneumatic stapler CAB-S

Requires Òîâàð "stationary pneumatic stapler CAB-S". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Стационарный пневматический степлер CАB-S

Необходим товар "Стационарный пневматический степлер CАB-S". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

8 Авг 2017  16:00

  Татари*** Автопревод на текста

Order for Pneumatic reversing rolling machines PVL-k-38

Interested in product "Pneumatic reversible rolling machines of BES-to-38" "Pneumatic reversible rolling machines of BES-to-51" and zip kits for them. Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Пневматические реверсивные вальцовочные машины ПВЛ-к-38

Интересует товар "Пневматические реверсивные вальцовочные машины ПВЛ-к-38""Пневматические реверсивные вальцовочные машины ПВЛ-к-51" и ЗИП-комплекты для них. Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

8 Авг 2017  08:00

  Алжано*** Автопревод на текста

Order for motor chainsaws, petrol Robin-Subaru from a warehouse in Uralsk.

Requires Òîâàð "motor chainsaws, petrol Robin-Subaru from a warehouse in Uralsk". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Мотопомпы, Мотопомпы дизельные, бензиновые Робин-Субару со склада в г. Уральск

Необходим товар "Мотопомпы, Мотопомпы дизельные, бензиновые Робин-Субару со склада в г. Уральск". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

5 Авг 2017  04:56

  Mike Todd

Blacksmith Tools, Tongs, Tools, Anvils

Looking for Blacksmith Tools, Anvils, Tongs, Fullers, Chisels, etc.

3 Авг 2017  15:00

  Максим  Автопревод на текста

Order on CIP tool. Set "A. N. Zhuleva"

Interested in the item "tool for SIP. Set "A. H." Zhuleva. " Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Инструмент для СИП. Набор "А. Н. Жулева"

Интересует товар "Инструмент для СИП. Набор "А. Н. Жулева"". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

4 Авг 2017  11:00

  Krzysz***

Zamówienie Trzonki do kielni

Jestem zainteresowany produktem "Trzonki do kielni". Proszę o kontakt w sprawie ustalenia ceny, możliwości dostawy, płatności i innych warunków.

Да се покаже:243648

1Намирайте заявки, които са ви интересни

Всички заявки се подлагат на предварителна модерация.

2Преминавайте към детайлно преглеждане на заявката.

За това е необходимо Влез или Регистрирай се.

3Откривайте контактите и свързвайте се с купувача

Пожелаваме сполучливи продажби!