Currency BGN
Thick fibers and conglutionations buy in Yambol
Buy Thick fibers and conglutionations
Thick fibers and conglutionations

Thick fibers and conglutionations

Products from producer
In stock
Reconfirm the price with seller
Shipping:
Seller
Bulgaria, Yambol
(View map)
+359 
Display phones
Description
S P E C I F I C A T I O N17 DTEX , Regenerated, Solid, Non-siliconized
black color
С П Е С И Ф И К А Ц И Я17 DTEX , регенерирани,плътни, несиликонизирани
черен цвят


ANALYSIS TYPE: Determination of quality parameters of PE-STAPLE fibers
Тип на анализа: Определяне на качествени параметри на полиестерни щапелни влакна


ПОКАЗАТЕЛИ мерна единица стойности % отклонение
parameters unit values deviation, %
Linear density dtex 17,0 ±10%
линейна плътност
Staple fiber length mm nominal ±10%
дължина на щапела 64
Fibre tenacity cN/tex min 28
Здравина на опън
Variation ratio % max 20
вариационен коефициент
Elongation % max75
вариационен коефициент
Frequency of crimps pcs/cm min 2,5
честота на накъдряне
Relative share of long and extralong fibers, by mass
% max 0,08
относителен дял на дълги и свръхдълги влакна, по маса
Shrinkage in hot air (180ºC/15 min) % max 5
свиваемост в горещ въздух(180ºC/15 min)
Thick fibers and conglutionations % max 0,8
дебели влакна и слепвания


Possible staple fiber lengths are: 32 mm, 38 mm, 64 mm, 76 mm, 96 mm
Възможни дължини на влакнатаса: 32 mm, 38 mm, 64 mm, 76 mm, 96 mm
Contact the seller
Thick fibers and conglutionations
Thick fibers and conglutionations
Shipping method
Compare0
ClearSelected items: 0