Български
Валута BGN
Консултантски услуги order in София on Български
Поръчка Консултантски услуги
Консултантски услуги

Консултантски услуги

Посочете цена от продавача
България, София
(виж на картата)
+359 
Да се покажат телефоните
Технически характеристики
  • - consultancy; - training; - agency; - trade representation and distribution; - advertisement, PR and marketing; - domestic and foreign trade; - import, export, re-export; - the full set of real estate transactions, including management, rentals and suchl
Описание

Уважаеми господа и колеги!

Фирма „BG-RU Consult” Ltd. Ви поздравява и Ви кани към взаимноизгодно сът-рудничество.

„BG-RU Consult” Ltd. представлява екип от професионалисти и ентусиасти в своята работа, сплотени от общата идея за рационализация и оптимизация на бизнес процесите в сферата на дейност на нашите партньори и клиенти. Ние не сме просто екип. Ние сме приятелски колектив от ярки и разностранно развити личности, профе-сионализма и качеството на работа на които получават най-висока оценка не само сред контрагентите на „BG-RU Consult” Ltd, но и сред нашите конкуренти.

Ние Ви предлагаме надеждно сътрудничество в сферата на консултантските ус-луги от «комплексен, затворен цикъл». Строго индивидуалния подход, вниманието и разбирането проявено към проблемите на нашите клиенти, оптимизацията на текущите разходи, чистотата и прозрачността на сделките, а и демократичността на цените – ето с това се отличава „BG-RU Consult” Ltd от другите фирми.

Сферата на нашата дейност обхваща следните услуги, които ние можем да ви окажем:

- консултантски услуги;

- обучение;

- посредническа дейност;

- търговско представителство и дистрибуция;

- реклама, PR и маркетинг;

- услуги в областта на вътрешната и международна търговия;

- импорт, експорт, реекспорт;

- пълен спектър от услуги в областта на недвижимите имоти, включвайки управ-ление, отдаване под наем и други услуги както на промишлени така и граждански обек-ти;

- производство, продажба, преработка на селскостопанска продукция;

- транспорт, спедиторски услуги, логистика;

- сертификация свързана с изискванията на РФ и митниците;

- митническо обслужване;

- регистрация на фирми и търговски представителства;

- търсене и проверка на контрагенти;

- помощ при получаване на жителство;

- организация и провеждане на делови срещи, преговори, форуми и т.н.;

- писмени преводи на документация от и на всички европейски езици;

- устни преводи при делови срещи и съпровождане;

- легализация

- изграждане, подготовка за сертификация и поддържане на системи за управле-ние на качеството съгласно изискванията на стандарти ISO 9001, 14000, 22000 и други;

- подготовка и съдействие за проверка на стоки за СЕ маркировка;

- съдействие при разработване на фирмени документи свързани с безопасност на труда и противопожарна защита;

- съдействие при охрана на обекти;

- съдействие при наемане на автомобили под наем;

- и много, много друго…

Възползвайки се от нашите услуги, Вие не само ще имате успех, от гледна точка на печалбите, но и ще намерите дългосрочни делови отношения, ще придобиете ста-билност във вашият бизнес и безопасност на вашите финансови вложения.

С нетърпение ви очакваме в числото на нашите партньори и приятели.

Пожелаваме Ви успех и процъфтяване на Вашия Бизнес!

 

Dear Sirs and Colleagues!

The company „BG-RU Consult” Ltd. extends its greetings and its invitation for mutu-ally advantageous cooperation.

„BG-RU Consult” Ltd. is a team of enthusiastic professionals who are brought togeth-er by the idea that they share of making rational and optimal the processes in the activities of our partners and customers. We are not just a team. We are a group of friends who are out-standing and multitalented personalities whose professionalism and quality of performance are awarded the highest rating by the counterparts and competitors of „BG-RU Consult” Ltd. alike.

We offer you reliable cooperation in package close-end consultancy service. The strictly individual approach as taken, the attention given and the understanding shown regard-ing our customers’ problems, the optimum current spending, the honesty and transparency of the transactions and the democratic prices is what distinguishes „BG-RU Consult” Ltd. from other companies.

The company offers the delivery of the following services:

- consultancy;

- training;

- agency;

- trade representation and distribution;

- advertisement, PR and marketing;

- domestic and foreign trade;

- import, export, re-export;

- the full set of real estate transactions, including management, rentals and suchlike covering both industrial and office space;

- agribusiness: production, sales and processing;

- transportation, forwarding, logistics;

- certification as required by the Russian Federation and the customs administration;

- customs formalities;

- registration of companies and trade representation offices;

- customer spotting and screening;

- assistance in the residence application procedure;

- organization and holding business meetings, negotiations, forums and suchlike;

- translation of documents from and into all European languages;

- interpreting for business meetings and accompanying;

- certification of documents;

- development, preparation for certification and maintenance of quality management systems in compliance with the requirements as set by standards ISO 9001, 14000, 22000 and other;

- preparation and assistance to examine goods for CE labeling;

- assistance in drafting company labor safety and fire fighting rules;

- assistance in secured areas measures;

- assistance with rent-a-car;

- and many many other …

If you avail yourselves of our services, in addition to the profit that you will enjoy, you will enter into long-term business relations, put your business on a stable footing and make sure your financial investment is safe.

We look forward to be counting you among our partners and friends.

We wish you every success and a prosperous business!

Контакт с продавача
Консултантски услуги
Консултантски услуги
за
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
Не е попълнено задължителното поле
Невярно е попълнено полето
Невярно е попълнено полето
Сравнете0
ИзтрийтеИзбрани са позициите: 0