infoLeads plus
Да се помести заявка
126049получени са предложения
478890постъпили са заявки

Заявки ПЛЮС - това е специален сервиз за продавачи от allbiz, които искат да получават постоянни заявки за своята стока. Купувачът може да изложи своя заявка за придобиване на стоката и по-бързо да намери необходим продавач с подходяща стойност и необходимо количество стока.

Полиграфия

16 Авг 2017  09:00

  Андрей Автопревод на текста

Order on cliches for coinage

Interested in the item "Cliché for coinage." Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Клише для чеканки монет

Интересует товар "Клише для чеканки монет". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

18 Авг 2017  15:00

  T.Thil***

Order for Board Knurling Machine

We are interested in product "Board Knurling Machine". Please send a quote via E-mail or call back at my phone number.

15 Авг 2017  11:00

  Колмык*** Автопревод на текста

Order for flexographic printing Machine for corrugated board PDP-200

Requires Òîâàð "machine for flexographic printing on corrugated board PDP-200". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Машина флексографической печати на гофрокартоне ПРП-200

Необходим товар "Машина флексографической печати на гофрокартоне ПРП-200". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

16 Авг 2017  16:00

  Олег Автопревод на текста

Order on Stencil machine 1v1

Interested in the item "Stencil machine 1х1". Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Трафаретный станок 1х1

Интересует товар "Трафаретный станок 1х1". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

16 Авг 2017  15:00

  Arvind

Order for Welbound Blue

I am interested in product "Welbound Blue". Please contact me to specify the price, delivery options, terms of payment and other conditions.

16 Авг 2017  11:00

  sivakumar

Order for Envelope Making Machine

I am interested in product "Envelope Making Machine". Please contact me to specify the price, delivery options, terms of payment and other conditions.

11 Авг 2017  08:00

  Алпато*** Автопревод на текста

Order paper Slitting MRB02U

Interested in the item "Machines for paper MRB02U" or RFI-09. Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Бобинорезка для бумаги МРБ02У

Интересует товар "Бобинорезка для бумаги МРБ02У" или МРБ-09. Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

11 Авг 2017  10:00

  Абдулл*** Автопревод на текста

The order for cutting plotter JIACHEN JC-720H and other models.

Requires Òîâàð "cutting plotter JIACHEN JC-720H and other models ...". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Режущий плоттер JIACHEN JC-720H и другие модели...

Необходим товар "Режущий плоттер JIACHEN JC-720H и другие модели...". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

2 Авг 2017  08:00

  Мирас Автопревод на текста

Order for Notebook 12 sheets Hatber

Requires Òîâàð "Notebook 12 sheets of Hatber". Please send a proposal via E-mail or call on my number. 13170 pieces in a line and 13170 pieces cage, color white white

Заказ на Тетрадь 12 листов Hatber

Необходим товар "Тетрадь 12 листов Hatber". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона. 13170 штук в линейку и 13170 штук в клетку, цвет белоснежно белый

8 Авг 2017  15:00

  Дар'я Автопревод на текста

Order on the notebook in line 12 arc. -Notebooks 7v16s

Interested in product "Zoshiti in lіnіju 12. -Zoshit 7v16s ". Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Зошити в лінію 12 арк. -Зошит 7в16с

Интересует товар "Зошити в лінію 12 арк. -Зошит 7в16с". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

4 Авг 2017  08:04

  Алексей Автопревод на текста

Order for flexographic printing machines

The name of the machine, its price and country of origin. Just interested in new or used

Заказ на Печатные машины флексографские

Название машины, ее цена и страна производитель. Так же интересует новая она или б.у

1 Авг 2017  10:00

  Махмуд*** Автопревод на текста

I ask to inform current prices on Printmaster QM 46-automatic optimization of costs

I ask to inform current prices on Printmaster QM 46 — automatically optimizes the costs additionally specify the current prices, terms of delivery, payment terms, delivery dates, price list

Прошу сообщить актуальную цену на Printmaster QM 46 — автоматическая оптимизация затрат

Прошу сообщить актуальную цену на Printmaster QM 46 — автоматическая оптимизация затрат Дополнительно укажите актуальную цену, условия доставки, условия оплаты, сроки поставки, прайс-лист

2 Авг 2017  16:00

  Галузи*** Автопревод на текста

Order for 1600 manual Laminator, laminating machines roll

Need a product manual Laminator 1600, laminators roll "with features: Type: Roll laminator pouch laminator Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Ламинатор ручной 1600, Ламинаторы рулонные

Необходим товар "Ламинатор ручной 1600, Ламинаторы рулонные" с характеристиками: Тип ламинатора: Рулонный ламинатор Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

4 Авг 2017  17:00

  Либега

Заказ на Рулонные офсетные печатные машины Кomori

Необходим товар "Рулонные офсетные печатные машины КOMORI" с характеристиками: Бренд: Komori Страна производитель: Япония Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

3 Авг 2017  14:00

  Крючко*** Автопревод на текста

C4 Envelopes order Kit 500 PCs., tear-off strip Strip, Where-to, 229 x 324 mm

Requires Òîâàð "C4 Envelopes, set 500 PCs., tear-off strip Strip, Where-to, 229 x 324 mm." Please send a proposal via E-mail or cell phone.

Заказ на Конверты С4, комплект 500 шт., отрывная полоса Strip, Куда-Кому, 229х324 мм

Необходим товар "Конверты С4, комплект 500 шт., отрывная полоса Strip, Куда-Кому, 229х324 мм". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или по сотовому телефону.

3 Авг 2017  08:00

  Михеев*** Автопревод на текста

Order for Flexographic machine Flex YH-200 planetary building

Interested in the item "Flexographic machine Flex YH-200 planetary building." Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Флексографская машина Flex YH-200 планетарного построения

Интересует товар "Флексографская машина Flex YH-200 планетарного построения". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

27 Юли 2017  14:00

  Сарбон Автопревод на текста

I ask to inform current prices on t-shirt printing machine THUNDER, 6/6, ANATOL 6/4 (United States).

I ask to inform current prices on t-shirt printing machine THUNDER, 6/6, ANATOL 6/4 (United States). Optionally, specify the current prices, terms of delivery, payment terms, delivery dates, prices, availability of certificates

Прошу сообщить актуальную цену на Станок для печати футболок THUNDER, 6/6, 6/4 ANATOL (США).

Прошу сообщить актуальную цену на Станок для печати футболок THUNDER, 6/6, 6/4 ANATOL (США). Дополнительно укажите актуальную цену, условия доставки, условия оплаты, сроки поставки, прайс-лист, наличие сертификатов

2 Авг 2017  09:55

  Туев Олег

27 Юли 2017  09:00

  Ярослав Автопревод на текста

An order to Buy cutter Ideal 4700

Interested in product "Buy cutter Ideal 4700". Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Продам резак Ideal 4700

Интересует товар "Продам резак Ideal 4700". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

28 Юли 2017  16:00

  Игорь Автопревод на текста

Smartum order UNO 180 pulse device

Interested in the item "UNO Smartum 180 pulse device". Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Smartum UNO 180 импульсный прибор

Интересует товар "Smartum UNO 180 импульсный прибор". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

28 Юли 2017  12:00

  Толеуб*** Автопревод на текста

Order to stand for the Cabinet of history, for school, library, Museum

Requires Òîâàð "Stand for history, for school, library, Museum," with characteristics: Brand: Begedaeva Country: Kazakhstan Wall map for schools: Cabinet Card history Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Стенд для кабинета истории, для школы, библиотеки, музея

Необходим товар "Стенд для кабинета истории, для школы, библиотеки, музея" с характеристиками: Бренд: Диаграмма Бегедаева Страна производитель: Казахстан Карта настенная для школы: Карта для кабинетов истории Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

26 Юли 2017  08:00

  Салимо*** Автопревод на текста

Order for 1600 manual Laminator, laminating machines roll

Need a product manual Laminator 1600, laminators roll "with features: Type: Roll laminator pouch laminator Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Ламинатор ручной 1600, Ламинаторы рулонные

Необходим товар "Ламинатор ручной 1600, Ламинаторы рулонные" с характеристиками: Тип ламинатора: Рулонный ламинатор Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

26 Юли 2017  08:00

  аверина Автопревод на текста

Control wristbands order in Astana

Topic: Control order bracelets in Astana name: *контактни данни* Requires Òîâàð watch bracelets in Astana with the characteristics: Country of origin: Russia The possibility of individual order: there are Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Контрольные браслеты в Астане

Тема: Заказ на Контрольные браслеты в Астане *контактни данни* Необходим товар "Контрольные браслеты в Астане" с характеристиками: Страна производитель: Россия Возможность индивидуального заказа: Есть Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

Да се покаже:243648

1Намирайте заявки, които са ви интересни

Всички заявки се подлагат на предварителна модерация.

2Преминавайте към детайлно преглеждане на заявката.

За това е необходимо Влез или Регистрирай се.

3Откривайте контактите и свързвайте се с купувача

Пожелаваме сполучливи продажби!