infoLeads plus
Да се помести заявка
126056получени са предложения
478936постъпили са заявки

Заявки ПЛЮС - това е специален сервиз за продавачи от allbiz, които искат да получават постоянни заявки за своята стока. Купувачът може да изложи своя заявка за придобиване на стоката и по-бързо да намери необходим продавач с подходяща стойност и необходимо количество стока.

Безопасност и защита

15 Авг 2017  08:00

  Альмух*** Автопревод на текста

The order to fire extinguisher uglekislorodnyj OC-5

Requires Òîâàð "fire extinguisher uglekislorodnyj OC-5" with features: Type extinguisher: carbon dioxide fire extinguisher Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Огнетушитель углекислородный ОУ-5

Необходим товар "Огнетушитель углекислородный ОУ-5" с характеристиками: Тип огнетушителя: Углекислотный огнетушитель Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

15 Авг 2017  16:00

  Виктор Автопревод на текста

Order p. 1.1-tv 200 mm

Requires Òîâàð "p. 1.1-tv 200 mm". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на П.1.1-ТВ 200 мм

Необходим товар "П.1.1-ТВ 200 мм". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

17 Авг 2017  16:00

  петрюк*** Автопревод на текста

Order the Cylinders for breathing apparatus

Requires Òîâàð "cylinders for breathing apparatus". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Баллоны для дыхательных аппаратов

Необходим товар "Баллоны для дыхательных аппаратов". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

8 Авг 2017  08:00

  Тимур

Запрос по Ручной станок для производства пломб ф8,10мм

Меня интересует товар Ручной станок для производства пломб ф8,10мм. Свяжитесь со мной, пожалуйста, в ближайшее время. Доставка в Казахстан г. Алматы Дополнительно укажите актуальную цену, условия доставки, условия оплаты, сроки поставки

18 Авг 2017  15:00

  vicky

Order for Boom Barriers

We are interested in product "Boom Barriers" with the specifications: Type of barrier: Automatic Please sent a quote via E-mail or call back at my phone number.

14 Авг 2017  16:00

  Анарбек Автопревод на текста

Order on water-Knapsack fire extinguisher IAD-18

Requires Òîâàð "water-Knapsack fire extinguisher IAD-18". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Водно-Ранцевый Огнетушитель ОВР-18

Необходим товар "Водно-Ранцевый Огнетушитель ОВР-18". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

17 Авг 2017  09:00

  Мекеда*** Автопревод на текста

Order gas mask-Self-rescuer Phoenix-2 delivery, training

Requires Òîâàð "gas mask-Self-rescuer Phoenix-2 delivery, learning with features: Brand: Phoenix-2 Country of origin: Russia Dimensions: 111 x 80 mm Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Противогаз-самоспасатель "Феникс-2" доставка, обучение

Необходим товар "Противогаз-самоспасатель "Феникс-2" доставка, обучение" с характеристиками: Бренд: Феникс-2 Страна производитель: Россия Габаритные размеры: 111х80 мм Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

15 Авг 2017  14:00

  Елдос *** Автопревод на текста

Order for road signs and pointers

Requires Òîâàð "road signs and pointers". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Дорожные знаки и указатели

Необходим товар "Дорожные знаки и указатели". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

14 Авг 2017  08:00

  дамани*** Автопревод на текста

Order on water-Knapsack fire extinguisher IAD-18

Requires Òîâàð "water-Knapsack fire extinguisher IAD-18". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Водно-Ранцевый Огнетушитель ОВР-18

Необходим товар "Водно-Ранцевый Огнетушитель ОВР-18". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

15 Авг 2017  08:00

  Гарипо*** Автопревод на текста

Call Block order DP 400-RD24

Requires Òîâàð "call Block DP 400-RD24". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Блок вызова DP400-RD24

Необходим товар "Блок вызова DP400-RD24". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

16 Авг 2017  08:00

  Вячеслав Автопревод на текста

Order for Inspection Kit View 001

Requires Òîâàð "Inspection Kit View 001" with features: Country of origin: Russia Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Досмотровый комплект Взгляд 001

Необходим товар "Досмотровый комплект Взгляд 001" с характеристиками: Страна производитель: Россия Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

15 Авг 2017  09:10

  Полина

15 Авг 2017  10:00

  Кирилл*** Автопревод на текста

Order Kit manual universal hydraulic circle-1

Need a product manual Kit universal hydraulic circle-1 ". Send please com. offer by E-mail

Заказ на Комплект ручной универсальный гидравлический КРУГ-1

Необходим товар "Комплект ручной универсальный гидравлический КРУГ-1". Вышлите, пожалуйста, ком. предложение по E-mail

15 Авг 2017  08:00

  Шакари*** Автопревод на текста

Knapsack fire extinguisher order IAD-18

Requires Òîâàð "extinguisher knapsack IAD-18" with features: Country of origin: Russia Width: 45 cm Height: 20 cm Volume: 18 l Actuation method: manual Ergonomics: a portable fire extinguisher Manufacturer: Rusarsenal Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Огнетушитель ранцевый ОВР-18

Необходим товар "Огнетушитель ранцевый ОВР-18" с характеристиками: Страна производитель: Россия Ширина: 45 см Высота: 20 см Объем: 18 л Способ срабатывания: Ручной Эргономичность огнетушителя: Переносной Производитель: Русарсенал Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

14 Авг 2017  08:00

  Есмета*** Автопревод на текста

Order on water-Knapsack fire extinguisher IAD-18

Requires Òîâàð "water-Knapsack fire extinguisher IAD-18". Please send a proposal via E-mail

Заказ на Водно-Ранцевый Огнетушитель ОВР-18

Необходим товар "Водно-Ранцевый Огнетушитель ОВР-18". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail

14 Авг 2017  22:00

  Евгений Автопревод на текста

The grid order for TFL (road farm forest)

I am interested in "grid TFL (road farm forest)". Contact me for details.

Заказ на Сетка ДФЛ (дорожно-фермерская лесная)

Меня интересует "Сетка ДФЛ (дорожно-фермерская лесная)". Свяжитесь со мной для уточнения деталей.

15 Авг 2017  16:00

  Петрюк*** Автопревод на текста

Order for breathing apparatus with compressed air "Spiromatic QS II»

Interested in the item "breathing apparatus with compressed air « Spiromatic QS II »". Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Дыхательный аппарат со сжатым воздухом «Спироматик QS II»

Интересует товар "Дыхательный аппарат со сжатым воздухом «Спироматик QS II»". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

15 Авг 2017  13:00

  Дуряги*** Автопревод на текста

Order for a car fire gazodimozaŝitnoj service links and coverage AGDZS-16.4 (32053-07)-316

The necessary product "Car fire gazodimozaŝitnoj service links and coverage AGDZS-16.4 (32053-07)-316. Please send your proposal by E-mail or contact me by phone at

Замовлення на Автомобіль пожежний газодимозащитной служби, зв'язки й висвітлення АГДЗС-16,4 (32053-07)-316

Необхідний товар "Автомобіль пожежний газодимозащитной служби, зв'язки й висвітлення АГДЗС-16,4 (32053-07)-316". Надішліть, будь ласка, пропозицію по E-mail або зв'яжіться зі мною за телефоном

15 Авг 2017  08:00

  серик Автопревод на текста

Order for Inspection Kit View 001

Requires Òîâàð "Inspection Kit View 001" with features: Country of origin: Russia Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Досмотровый комплект Взгляд 001

Необходим товар "Досмотровый комплект Взгляд 001" с характеристиками: Страна производитель: Россия Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

14 Авг 2017  09:00

  Рябов *** Автопревод на текста

Intercom order DD-215T

Interested in the item "intercom DD-215T. Contact me for pricing, features, delivery, payment and other conditions.

Заказ на Переговорное устройство DD-215T

Интересует товар "Переговорное устройство DD-215T". Свяжитесь со мной для уточнения стоимости, возможностей доставки, оплаты и других условий.

12 Авг 2017  13:00

  Руслан Автопревод на текста

Knapsack fire extinguisher order IAD-18

Requires Òîâàð "extinguisher knapsack IAD-18" with features: Country of origin: Russia Width: 45 cm Height: 20 cm Volume: 18 l Ergonomics: a portable fire extinguisher Actuation method: manual Manufacturer: Rusarsenal Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Огнетушитель ранцевый ОВР-18

Необходим товар "Огнетушитель ранцевый ОВР-18" с характеристиками: Страна производитель: Россия Ширина: 45 см Высота: 20 см Объем: 18 л Эргономичность огнетушителя: Переносной Способ срабатывания: Ручной Производитель: Русарсенал Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

12 Авг 2017  15:00

  Слюсар*** Автопревод на текста

Order for Pump-motor axial piston fixed MG 112/32

Requires Òîâàð "pump-motor axial piston fixed MG 112/32". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Насос-мотор аксиально-поршневой нерегулируемый МГ 112/32

Необходим товар "Насос-мотор аксиально-поршневой нерегулируемый МГ 112/32". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

8 Авг 2017  14:00

  Ляш Борис Автопревод на текста

To order 5IMG-Deep metal detector. Detection depth-up to 3, 5 ft long

Requires Òîâàð "to 5IMG-Deep metal detector. Detection depth-up to 3, 5 ft long. Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на К 5ИМГ -Глубинный металлоискатель. Глубина обнаружения- до 3, 5метра

Необходим товар "К 5ИМГ -Глубинный металлоискатель. Глубина обнаружения- до 3, 5метра". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

8 Авг 2017  10:00

  Султан*** Автопревод на текста

Order on water-Knapsack fire extinguisher IAD-18

Requires Òîâàð "water-Knapsack fire extinguisher IAD-18". Please send a proposal via E-mail or call on my number.

Заказ на Водно-Ранцевый Огнетушитель ОВР-18

Необходим товар "Водно-Ранцевый Огнетушитель ОВР-18". Вышлите, пожалуйста, предложение по E-mail или перезвоните на мой номер телефона.

Да се покаже:243648

1Намирайте заявки, които са ви интересни

Всички заявки се подлагат на предварителна модерация.

2Преминавайте към детайлно преглеждане на заявката.

За това е необходимо Влез или Регистрирай се.

3Откривайте контактите и свързвайте се с купувача

Пожелаваме сполучливи продажби!